Připravované tituly

Tlačítkem pohlídat aktivujete "Hlídacího psa". Jakmile publikace vyjde, obdržíte od nás emailovou zprávu. Myší zvolte obor a potvrďte volbou "Použít". Pro vícenásobný výběr přidržte klávesu CTRL a klikněte na požadované kategorie.
Obálka Titul Nakladatel Vloženoikona řazení Pohlídat
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Leges 24.10.17
Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami Leges 24.10.17
Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu) s předmluvou Tomáše Sokola Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu) s předmluvou Tomáše Sokola Leges 17.10.17
Občanský zákoník VIII. svazek § 2055-2755 Závazky z právních jednání Občanský zákoník VIII. svazek § 2055-2755 Závazky z právních jednání Leges 13.10.17
Občanský zákoník VII. svazek § 1721-2893 Relativní majetková práva (závazky) Občanský zákoník VII. svazek § 1721-2893 Relativní majetková práva (závazky) Leges 13.10.17
Občanský zákoník VI. svazek § 1400-1720 Dědické právo a správa cizího majetku Občanský zákoník VI. svazek § 1400-1720 Dědické právo a správa cizího majetku Leges 13.10.17
Občanský zákoník V. svazek § 976-1399 Věcná práva absolutní Občanský zákoník V. svazek § 976-1399 Věcná práva absolutní Leges 13.10.17
Občanský zákoník IX. svazek § 2756-3081 Závazky z deliktů a z jiných právních dů Občanský zákoník IX. svazek § 2756-3081 Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů Leges 13.10.17
Občanský zákoník II. svazek § 118-418 Právnické osoby a zastoupení Občanský zákoník II. svazek § 118-418 Právnické osoby a zastoupení Leges 13.10.17
Občanský zákoník - komplet 9 svazků Velký komentář Občanský zákoník - komplet 9 svazků Velký komentář Leges 13.10.17
 Autorské právo a práva související Vysokoškolská učebnice Autorské právo a práva související Leges 10.10.17
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní pr Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo) Wolters Kluwer (ASPI) 12.01.17
Abeceda personalisty 2017 Abeceda personalisty 2017 ANAG 12.01.17
Neziskové organizace. Vznik, účetnictví, daně Neziskové organizace. Vznik, účetnictví, daně ANAG 11.05.15
Zákoník práce. Komentář Zákoník práce. Komentář, Bělina. Drápal (Beck) C. H. Beck 15.01.15
Business plán. Krok za krokem Business plán. Krok za krokem C. H. Beck 17.04.14
Zákon o obětech trestných činů. Komentář (Šámal, Gřivna) Zákon o obětech trestných činů. Komentář (Šámal, Gřivna) C. H. Beck 17.04.14
Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2972 - 2990 Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2972 - 2990 C. H. Beck 17.04.14
Chůze po dunách Chůze po dunách Fragment 04.03.14
Zákon o obchodních korporacíh Zákon o obchodních korporacích. Komentář Wolters Kluwer (ASPI) 22.10.13
Naučte se investovat do nemovitostí Naučte se investovat do nemovitostí Grada 25.02.13
Složka 64 Složka 64 Host 31.01.13
Stavební právo v praxi Stavební právo v praxi Wolters Kluwer (ASPI) 09.01.13
Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích ANAG 14.11.12
Hříšný úspěch je uvnitř každé ženy Hříšný úspěch je uvnitř každé ženy ANAG 14.11.12
Kupní smlouva Kupní smlouva ANAG 14.11.12
Náhrada škody a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku - Průvodce novou prá Náhrada škody a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku - Průvodce novou právní úpravou ANAG 14.11.12
Nevyhnutelné konce - zaměstnanci, obchody a vztahy, jichž se musíme vzdát, abych Nevyhnutelné konce - zaměstnanci, obchody a vztahy, jichž se musíme vzdát, abychom se pohnuli dál Maxdorf 14.11.12
Slovník farmaceutických eponym Slovník farmaceutických eponym Maxdorf 14.11.12
Emoce Emoce Triton 14.11.12