Připravované tituly

Tlačítkem pohlídat aktivujete "Hlídacího psa". Jakmile publikace vyjde, obdržíte od nás emailovou zprávu. Myší zvolte obor a potvrďte volbou "Použít". Pro vícenásobný výběr přidržte klávesu CTRL a klikněte na požadované kategorie.
Obálka Titulikona řazení Nakladatel Vloženo Pohlídat
21 gramů / 21 gramos21 21 gramů / 21 gramos Garamond 05.06.12
Abeceda personalisty 2017 Abeceda personalisty 2017 ANAG 12.01.17
Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích ANAG 14.11.12
Atlas chirurgie hlavy a krku Atlas chirurgie hlavy a krku Triton 27.08.09
Business plán. Krok za krokem Business plán. Krok za krokem C. H. Beck 17.04.14
Co byste měli vědět o výrobě potravin? Co byste měli vědět o výrobě potravin? Key Publishing 20.10.11
Důchodové předpisy s komentářem 2010 Důchodové předpisy 2010 ANAG 31.03.10
Emoce Emoce Triton 14.11.12
Essential General Urology Essential General Urology Maxdorf 06.12.10
Etika výzkumu a etické komise v ČR Etika výzkumu a etické komise v ČR Grada 24.10.10
Hříšný úspěch je uvnitř každé ženy Hříšný úspěch je uvnitř každé ženy ANAG 14.11.12
Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy Grada 09.09.09
Kupní smlouva Kupní smlouva ANAG 14.11.12
Lexikon řízení zdravotnictví Lexikon řízení zdravotnictví Maxdorf 25.07.11
Lexikon řízení zdravotnictví Maxdorf 20.04.12
Marie Elekta od Ježíše (1605-1663) Marie Elekta od Ježíše (1605-1663) Galén 07.06.10
Medical English in Stomatology II. Medical English in Stomatology II. Maxdorf 20.04.12
Náhrada škody a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku - Průvodce novou prá Náhrada škody a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku - Průvodce novou právní úpravou ANAG 14.11.12
Naučte se investovat do nemovitostí Naučte se investovat do nemovitostí Grada 25.02.13
Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2972 - 2990 Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2972 - 2990 C. H. Beck 17.04.14
Nevyhnutelné konce - zaměstnanci, obchody a vztahy, jichž se musíme vzdát, abych Nevyhnutelné konce - zaměstnanci, obchody a vztahy, jichž se musíme vzdát, abychom se pohnuli dál Maxdorf 14.11.12
Neziskové organizace. Vznik, účetnictví, daně Neziskové organizace. Vznik, účetnictví, daně ANAG 11.05.15
Občanský zákoník - komplet 9 svazků Velký komentář Občanský zákoník - komplet 9 svazků Velký komentář Leges 13.10.17
Občanský zákoník II. svazek § 118-418 Právnické osoby a zastoupení Občanský zákoník II. svazek § 118-418 Právnické osoby a zastoupení Leges 13.10.17
Občanský zákoník IX. svazek § 2756-3081 Závazky z deliktů a z jiných právních dů Občanský zákoník IX. svazek § 2756-3081 Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů Leges 13.10.17
Občanský zákoník V. svazek § 976-1399 Věcná práva absolutní Občanský zákoník V. svazek § 976-1399 Věcná práva absolutní Leges 13.10.17
Občanský zákoník VI. svazek § 1400-1720 Dědické právo a správa cizího majetku Občanský zákoník VI. svazek § 1400-1720 Dědické právo a správa cizího majetku Leges 13.10.17
Občanský zákoník VII. svazek § 1721-2893 Relativní majetková práva (závazky) Občanský zákoník VII. svazek § 1721-2893 Relativní majetková práva (závazky) Leges 13.10.17
Občanský zákoník VIII. svazek § 2055-2755 Závazky z právních jednání Občanský zákoník VIII. svazek § 2055-2755 Závazky z právních jednání Leges 13.10.17
Oceňování pohledávek podniku v insolvenci Oceňování pohledávek podniku v insolvenci C. H. Beck 04.05.11