Profesiografie a její praktické využití při řízení lidských zdrojů v organizaci

238 Kč
Profesiografie a její praktické využití při řízení lidských zdrojů
Autor: 
Vronský Jiří
ISBN: 
978-80-7357-747-6
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 280 Kč
Sleva: 
15%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Wolters Kluwer (ASPI)
Edice: 
Vzdělávání dospělých
Rok vydání: 
2012
Počet stran: 
200

Publikace Profesiografie a její praktické využití při řízení lidských zdrojů se zabývá profesiografií jako významným metodickým nástrojem, uplatňovaným při personálních činnostech a řízení lidských zdrojů.

Komplexnost profesiografie spočívá především v tom, že problematiku zaměstnávání lidí, resp. jejich funkční zařazení v organizaci pojímá nejen z hlediska organizace, ale i z hlediska konkrétní pracovní funkce a pracovního místa.

Profesiografie tak chápe pracovníka, jeho organizační, funkční i pracovní zařazení jako komplex požadavků kladených na jedince, který se v příslušné pracovní funkci nachází. Na činnost jedince v organizaci pohlíží z hlediska požadavků na vědomosti, dovednosti, návyky, výkon, vzdělání, zkušenost či schopnost s ostaními komunikovat a kooperovat, a zároveň ho vnímá jako vykonavatele funkce, resp. pracovních činností a technologických postupů, jež je třeba určitým způsobem hodnotit a odměňovat. Uplatňováním praktických zkušeností i teoretických závěrů, o kterých publikace Profesiografie a její praktické využití při řízení lidských zdrojů pojednává, může významným způsobem přispět ke zvýšení kvality personální práce, k vyšší výkonnosti a efektivitě práce organizace i k jejímu významnějšímu postavení na pracovním trhu.