Průvodce judikaturou Evropského soudního dvora. 3. díl

358 Kč
Průvodce judikaturou Evropského soudního dvora - 3. díl
Autor: 
Pítrová Lenka
Autor: 
Pomahač Richard
ISBN: 
80-7201-550-8
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 398 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
1.
Edice: 
Judikatura
Rok vydání: 
2005
Počet stran: 
304
Formát: 
A5

Průvodce je prvním českým souborným vydáním komentovaných rozsudků Soudního dvora ES.
V úvodu je pojednáno o postavení a činnosti Soudního dvora a o vlivu jeho judikatury na právo ES a právo členských států, další část patří již jen judikatuře. Jedná se více než třicet vůdčích, právotvorných nebo jinak významných rozhodnutí, z nichž většina vychází v českém překladu vůbec poprvé.
Judikáty jsou rozděleny tématicky do kapitol (např. ústavní, trestní a správní právo, čtyři svobody, soutěžní právo) a jsou doprovázeny poznámkami autorů a výběrem z literatury.
V příloze najde čtenář chronologickou tabulku rozsudků vyhlášených v letech 2000–2002.
Jednotlivé rozsudky jsou doplněny komentářem autorů a odkazy na souvisící normativní texty a na odbornou literaturu.
Snadnou orientaci ve vícedílné publikaci umožňují přehledné rejstříky a ustálené rozčlenění judikátů, odpovídající systematickému uspořádání evropského práva.