Průvodce judikaturou Evropského soudního dvora. 4. díl

358 Kč
Průvodce judikaturou Evropského soudního dvora - 4. díl
Autor: 
Pítrová Lenka
Autor: 
Pomahač Richard
ISBN: 
80-7201-584-2
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 398 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
1.
Edice: 
Judikatura
Rok vydání: 
2006
Počet stran: 
304
Formát: 
A5

Průvodce je prvním českým souborným vydáním komentovaných rozsudků Soudního dvora ES.
Úvodní kapitola je věnována procesnímu a organizačnímu řádu Soudního dvora s popisem jeho vývoje a uvedením protokolárního pořádku soudců všech tří soudů, další část patří již jen judikatuře. Jedná se více než třicet vůdčích, právotvorných nebo jinak významných rozhodnutí, z nichž většina vychází v českém překladu vůbec poprvé. Judikáty jsou rozděleny tématicky do kapitol (např. ústavní, trestní a správní právo, soukromé právo, čtyři svobody, soutěžní právo) a jsou doplněny komentářem autorů a odkazy na souvisící normativní texty a na odbornou literaturu.
V příloze najde čtenář Statut soudního dvora platný ke dni 1. 1. 2006.
Snadnou orientaci ve vícedílné publikaci umožňuje ustálené rozčlenění judikátů, odpovídající systematickému uspořádání evropského práva.