Reminiscenční terapie

200 Kč
Reminiscenční terapie
ISBN: 
9788072627110
EAN: 
9788072627110
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 200 Kč
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2011
Počet stran: 
112
Poznámka: 

Poslední kus skladem

Publikace reflektuje nejen teoretické, ale především praktické aspekty metody reminiscence. Je to speciální metoda práce se seniory, která je založená na uznání důležitosti vzpomínání s ohledem na zvyšování (resp. udržení stávající) kvality života seniorů. Zahrnuje široké spektrum interaktivních, kreativních a výrazových aktivit, jejichž základem je zájem o minulé životní zkušenosti seniorů, kteří se jí účastní. Kniha popisuje principy, formy a využití reminiscenční terapie také u seniorů se specifickými potřebami (např. u osob s demencí, depresí či mentálním postižením). Detailně jsou popsány některé aktivity, které je možné v rámci reminiscenční terapie využít.

Publikace je určena především pracovníkům pomáhajících profesí (sociální pracovníci, ergoterapeuti, zdravotničtí pracovníci, arteterapeuti, psychologové aj.) pečujícím o klienty vyššího věku v domovech pro seniory, stacionářích, léčebnách dlouhodobě nemocných, geriatrických odděleních, jednotkách ošetřovatelské péče, odborných léčebných ústavech, gerontopsychiatrických odděleních, ale i v domácím prostředí klientů. Poznatky a postupy reminiscence mohou tito pracovníci využívat při své práci pro zkvalitnění péče o své klienty.

OBSAH

Předmluva

1. Úvod

2. Vzpomínání a jeho role v lidském životě

2.1. Funkce vzpomínání

2.2. Taxonomie vzpomínání

2.3. Typologie vzpomínajících

3. Vznik a vývoj reminiscenční terapie

4. Reminiscenční terapie

5. Formy reminiscenční terapie

6. Zdroje pro reminiscenční terapii

6.1. Reminiscenční pomůcky

6.2. Komunitní zdroje

6.3. Lidské zdroje

7. Skupinová reminiscenční terapie v praxi

7.1. Fáze přípravy

7.2. Fáze existence skupiny

7.3. Role reminiscenčního terapeuta ve skupinové reminiscenci

7.4. Možné problémy při práci s reminiscenční skupinou

8. Senioři se specifickými potřebami

8.1. Senioři po cévní mozkové příhodě

8.2. Senioři s depresí a s úzkostí

8.3. Senioři s demencí

8.4. Senioři se zhoršeným zrakem a sluchem

8.5. Osoby s mentálním postižením

9. Principy úspěšné reminiscence

10. Přínos reminiscenční terapie

10.1. Přínos pro vzpomínající

10.2. Přínos reminiscenční terapie pro pracovníky instituce

10.3. Přínos pro rodinu seniora

11. Konkrétní reminiscenční aktivity

11.1. Uspořádání vzpomínkové výstavy

11.2. Kniha vzpomínek

11.3. Kniha životního příběhu

11.4. Archiv vzpomínek

11.5. Vyprávění příběhů a předčítání

11.6. Poezie

11.7. Fotografování

11.8. Využití kreativních přístupů v reminiscenční terapii

11.9. Dramatizace vzpomínek

11.10. Tanec

11.11. Hudba

11.12. Reminiscenční vycházky a výlety

12. Závěr

Odkazy a poznámky

Seznam použité literatury