Retroaktivita právních předpisů v komunitárním právu

201 Kč
Retroaktivita právních předpisů v komunitárním právu
Autor: 
Petrlík David
Podnázev: 
s přihlédnutím k právu českému, německému a francouzskému
ISBN: 
80-7201-558-3
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 224 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
1.
Edice: 
Monografie
Rok vydání: 
2005
Počet stran: 
136
Formát: 
A5

Publikace uceleným způsobem pojednává o všech důležitých aspektech zpětné účinnosti právních předpisů v komunitárním právu. Opírá se přitom zejména judikaturu Soudního dvora Evropských společenství a srovnává ji s pojetím českého, německého a francouzského práva.
Úvodní část se zabývá tím, jakými úvahami byl Soudní dvůr veden, když vytvářel svou vlastní koncepci, pokud jde o časový střet normativních právních aktů. V první části je pak proveden rozbor samotného pojmu retroaktivity a je tedy objasněno, kdy komunitární právo určitý předpis považuje za retroaktivní.
Druhá část pojednává o přípustnosti takového časového rozsahu. Zkoumá tedy podmínky, za kterých jednotlivé právní řády zákonodárci, popř. veřejné správě, umožňují retroaktivní předpisy vydávat. Autor přitom zpětnou účinnost analyzuje z pohledu její proklamované výjimečnosti, která je sice v případě její existence absolutní, jeví se však pouze relativní, pokud jde o její přípustnost.