Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo. Komentář

2,365 Kč
Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo. Komentář
ISBN: 
978-80-7400-096-6
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 2490 Kč
Sleva: 
5%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
C. H. Beck
Edice: 
Beckovy texty zákonů s komentářem
Rok vydání: 
2008
Počet stran: 
2190
Poznámka: 

Dvoudílná publikace

Publikace je komplexním , srovnávacím a analytickým průřezovým zpracováním oblasti interakce veřejného a soukromého práva z tuzemského a mezinárodního hlediska, především pak v souvislosti s průnikem soukromoprávního typu řízení ( rozhodčího řízení ) a trestněprávní problematiky, která se v dané oblasti projevuje na nejrůznějších úrovních. Kromě jiného zkoumá trestní odpovědnost rozhodců a problematiku trestně postižitelných jednání spáchaných v průběhu a v návaznosti na rozhodčí řízení. Z procesního hlediska se pak publikace věnuje např. otázce postavení rozhodců, důvěrnosti a neveřejnosti rozhodčího řízení ve vztahu k případnému prolomení této důvěrnosti v návaznosti na paralelní trestní řízení. Stěžejní částí této publikace je pojednání o oblasti ordre public - veřejného pořádku, která tematicky neodmyslitelně spojuje trestní a rozhodčí řízení. Publikace se rovněž zabývá celou řadou návazností, kterými jsou např. zvláštnosti v oblasti řešení investičních sporů, postavení rozhodčího řízení v právním systému a v neposlední řadě problematikou zohlednění zvláštního veřejného zájmu, např. v souvislosti s rozhodčím řízení v oblasti pracovněprávních vztahů. V díle je citováno nebo podrobně analyzováno přibližně 1200 zahraničních a asi 100 tuzemských judikátů. Nejvíce jsou zohledněny právní řády České republiky, Rakouska, Švýcarska, Německa, Francie, Velké Británie, USA a Polska. Publikaci ocení nejen rozhodci, soudci a další právníci působící v oblasti justice, ale i studenti a akademičtí pracovníci zabývající se problematikou rozhodčího řízení v širokém interdisciplinárním smyslu slova.