Rozhodčí řízení v teorii a aplikační praxi - Stati a judikatura

348 Kč
Rozhodčí řízení v teorii a aplikační praxi - Stati a judikatura
ISBN: 
978-80-87109-60-1
Dostupnost: 
6 dní
Obvyklá cena: 400 Kč
Sleva: 
13%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Havlíček Brain Team
Rok vydání: 
2015
Počet stran: 
320

Nejen diskuse v odborných kruzích, ale i bohatá judikatura k problematice náhradních způsobů řešení sporů (ADR) ukazuje, že tato oblast je nejen vysoce aktuální, často ale i poněkud výbušná. Zdá se totiž, že právnické i neprávnické kruhy jsou ve svých názorech na jiné než soudní řešení sporů rozštěpeny. O to více je však potřeba komunikovat a hledat průsečíky názorových protipólů. Ačkoliv jsou náhradní způsoby řešení sporů v mnoha zemích na radikálním vzestupu a jednotlivé právní profese úzce a konstruktivně komunikují, Česká republika právě v komunikaci jednotlivých právních sektorů významně zaostává. Pražský právnický podzim, který se stal sérií každoročních vysoce prestižních akcí, přichází s různými formáty pokusů o vyplnění této komunikační mezery. Konference Soudní a mimosoudní projednávání sporů, konaná v rámci Pražského právnického podzimu dne 21. 11. 2014, ukázala, že vedle interakce mezi právnickými profesemi bude zřejmě nezbytné tuto platformu rozšířit též o profese jiné, například z oblasti sociologie, veřejných financí, znalecké činnosti apod. Publikace Rozhodčí řízení v teorii a aplikační praxi (stati a judikatura) doplňuje rozsáhlý materiál týkající se řady teoretických i praktických problémů této formy mimosoudního řešení sporů zásadními úvahami a bohatou komentovanou judikaturou.