Rozumíme účetní závěrce podnikatelů - 3. vydání

323 Kč
Rozumíme účetní závěrce podnikatelů - 3. vydání
Autor: 
Březinová Hana
Podnázev: 
Rozumíme účetní závěrce podnikatelů - 3. vydání
ISBN: 
978-80-7598-488-3
EAN: 
9788075984883
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 359 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Wolters Kluwer (ASPI)
Vydání: 
3.
Rok vydání: 
2019
Počet stran: 
232

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane informace o přístupech v USA, v Evropské unii, u účetních jednotek, jejichž cenné papíry jsou kotované na mezinárodních kapitálových trzích (IAS/IFRS). Podrobně je seznámen s koncepcí, strukturou, analýzou všech účetních výkazů, které se používají v České republice, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, a to včetně informací, jež účetní výkazy komentují a doplňují v příloze.

Kniha je napsaná způsobem, který přinese zásadní poznatky jak neúčetním zájemcům o informace z účetní závěrky, tak účetním profesionálům. Finančním analytikům nabízí systematický přehled přístupů a základních ukazatelů, které při svojí práci mohou využít, včetně návodu, jak přistoupit k porozumění vypočítaných výsledků.

Ze změn zahrnutých v publikaci vybíráme:

nový přístup k výzkumu a vývoji,
právo volby účetní jednotky při vykazování časového rozlišování,
úprava vykazování výsledku hospodaření za minulá účetní období,
změna v odpisování goodwillu.

Právní stav publikace k 1. 6. 2019.