Samospráva

448 Kč
Samospráva
Autor: 
Koudelka Zdeněk
ISBN: 
978-80-7201-665-5
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 498 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
1.
Edice: 
Praktické právnické příručky
Rok vydání: 
2007
Počet stran: 
400
Formát: 
A5

Praktická příručka komplexně zpracovává institut samosprávy ve všech podobách, v nichž se vyskytuje v českém právu. Má napomoci zastupitelům, zaměstnancům obcí a krajů, dobrovolným aktivistům a představitelům zájmové samosprávy při interpretaci a aplikaci předpisů o jejich samosprávných organizacích v praxi.
První díl knihy je věnován obecné charakteristice územní samosprávy a stručnému srovnání, dále ochraně samosprávy, její odpovědnosti a jejím úředníkům.
Druhý díl pojednávající o obcích a třetí díl pojednávající o krajích jsou těžištěm této práce. Autor se v nich podrobně zabývá problematikou samosprávy na úrovni obcí a krajů, včetně působnosti, orgánů, správy a dozoru nad nimi. Text je zpracován srozumitelnou formou, přístupnou pro všechny čtenáře. Poznámky jsou pak využity nejen k odkazům na literaturu, ale i k rozvíjení některých myšlenek z odborného hlediska, které by se pro čtenáře neprávníka mohly jevit zbytečnými a matoucími.
Poslední díl je věnován zájmové samosprávě, tedy komorám s dobrovolným i povinným členstvím a vysokým školám.
V závěru práce je uveden vzor jednacího řádu zastupitelstva a rady obce.