Schizofrenie a její léčba

165 Kč
Schizofrenie a její léčba
Autor: 
Češková Eva
ISBN: 
978-80-7345-266-7
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 195 Kč
Sleva: 
15%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Maxdorf
Vydání: 
3.
Edice: 
Průvodce ošetřijícího lékaře
Rok vydání: 
2012
Počet stran: 
118
Formát: 
110 x 190 mm

Třetí rozšířené vydání úspěšné publikace se zabývá schizofrenií, onemocněním, které je laickou veřejností považováno za katastrofické, a na které podobně nahlíží i řada lékařů somatických oborů. Situace se však již poněkud změnila. Psychiatrie je na počátku 3. tisíciletí již vnímána jako součást medicínských věd s nutností interdisciplinárního přístupu. Sdílí řadu společných problémů nejen s neurologií, ale i interními obory. Stále více se ukazuje, že všechna psychická onemocnění mají svoji somatickou komponentu a naopak. Toto vše přispívá kromě jiného i k destigmatizaci schizofrenie. Více nemocných je diagnostikováno a léčeno lékaři prvního kontaktu. Vede k tomu přetrvávající strach z psychiatrie, dostupnost nových bezpečnější psychofarmak a nástup generických farmaceutických společností. Proto je nezbytné, aby praktičtí lékaři poznali psychotické projevy a při nespecifických iniciálních příznacích pomýšleli na možnost schizofrenní poruchy. Kniha je určena jednak lékařům - nepsychiatrúm s cílem rychlé orientace v nových poznatcích o schizofrenii a její léčbě a jednak psychiatrům, pro které je praktickým přehledem o tom, co by měli o této problematice znát.