Sebepoznání, sebeřízení a stres

242 Kč
Sebepoznání, sebeřízení a stres
Autor: 
Plamínek Jiří
Podnázev: 
Praktický atlas sebezvládání. 3. doplněné vydání
ISBN: 
978-80-247-2593-2
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 289 Kč
Sleva: 
15%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Grada
Vydání: 
3.
Rok vydání: 
2013
Počet stran: 
192

Knížka zpracovává téma sebezvládání zcela novým způsobem, po svém doplňuje mezery v teorii, ukazuje zbrusu nové souvislosti a opírá se o nejefektivnější nástroj sebeřízení - zdravý rozum.

Jednoduše, ale nezkresleně vykládá témata, jež jsou klíčová pro každého, kdo se rozhodne nenáhodně a cíleně pohybovat životem. Na většině dvoustran najdete vpravo obrazovou tabuli a vlevo stručný text, který s tabulí souvisí. Díky autorově dlouhodobé praxi obsahuje kniha i řadu názorných příkladů. Třeba kapitolami věnovanými managementu času nás provází pan Sebeřízek, který se rozhodl vzít život do vlastních rukou. Třetí vydání úspěšné publikace je přehledněji uspořádáno a doplněno o nové poznatky a zkušenosti. Obsahuje šest nových tabulí, věnovaných kontextu sebezvládání - úspěchu, vitalitě a biologickému a společenskému rámci lidského života.

OBSAH

O autorovi 7
Než začnete číst 9
O knize 11
1. Zdroje v nás 15
1.1 Úspěch 16
1.2 Vitalita 18
1.3 Anatomie úspěchu 20
1.4 Lidské zdroje 22
1.5 Lidská práce 24
1.6 Péče o zdroje 26
1.7 Struktura osobnosti 28
2. Zděděné zdroje 31
2.1 Sdílené dědictví 32
2.2 Preference podnětů 34
2.3 Účel a prostředky 36
2.4 Výzvy a bezpečí 38
2.5 Motivační založení 40
2.6 Práce s podněty 42
2.7 Zdroje informací 44
2.8 Příjem informací 46
2.9 Zpracování informací 48
2.10 Rozhodování 50
2.11 Řešitelské založení 52
3. Osvojené zdroje 55
3.1 Proč se učíme 56
3.2 Jak se učíme 58
3.3 Čemu se učíme 60
3.4 Vztah k principům 62
3.5 Vztah k lidem 64
3.6 Vztahové založení 66
3.7 Skupinové chování 68
3.8 Preference rolí 70
3.9 Obsazování rolí 72
3.10 Shrnutí: zděděné a osvojené bohatství 74
4. Management změny 77
4.1 Vznik požadavků 78
4.2 Požadované schopnosti 80
4.3 "Měkké" schopnosti 82
4.4 Požadované postoje 84
4.5 Rozhodování o změně 86
4.6 Umění možného 88
4.7 Zdroje kolem nás 90
4.8 Řízení změny 92
5. Management cílů 95
5.1 Člověk v rolích 96
5.2 Relativní důležitost rolí 98
5.3 Strategické cíle 100
5.4 Relativní důležitost cílů 102
5.5 Dílčí a postupné cíle 104
5.6 Pravidelné činnosti 106
6. Management času 109
6.1 Posuzování činností 110
6.2 Přemisťování činností 112
6.3 Výběr a utřídění činností 114
6.4 Distribuce času 116
6.5 Vnitřní faktory kvality času 118
6.6 Vnější faktory kvality času 120
6.7 Přidělování času činnostem 122
6.8 Shrnutí: od času ke stresu 124
7. Svět stresu 127
7.1 Zátěž a stres 128
7.2 Fyziologie stresu 130
7.3 Eustres a distres 132
7.4 Působení stresu 134
7.5 Motor aktivit 136
7.6 Psychologie stresu 138
7.7 Stresové situace 140
7.8 Sociologie stresu 142
8. Zvládání distresu 145
8.1 Cyklus zvládání distresu 146
8.2 Poznání 148
8.3 Předpověď 150
8.4 Další postup 152
8.5 Prevence 154
8.6 Příprava 156
8.7 Připravenost 158
8.8 Percepce 160
8.9 Stres a sebeřízení 162
8.10 Příklad a poučení 164
9. Eustres a klid 167
9.1 Hledání štěstí 168
9.2 Hledání rovnováhy 170
9.3 Hledání svobody 172
9.4 Hledání míry 174
9.5 Hledání synergie 176
9.6 Hledání smyslu 178
9.7 Hledání kontextu 180
9.8 Hledání rozumu 182
9.9 Hledání hodnot 184
9.10 Hledání nesmrtelnosti 186
Doporučená literatura a další zdroje 189
Přehled tabulí 192

RNDr. Jiří Plamínek, CSc.
K tématu sebeřízení jsem se dostal spletitou cestou. Původním povoláním jsem přírodovědec. V osmdesátých letech mne k zájmu o řešení konfliktů inspiroval zápas naší těžce zkoušené přírody s tehdejším plánovaným hospodářstvím. Zkušenosti s těmito ekologickými konflikty mne po roce 1989 na pár let přivedly do státní správy, ale především ke studiu obecných zákonitostí řešení konfliktů a k zaměření na mediaci, tedy zvládání sporů za účasti neutrálního zprostředkovatele.
Počátkem devadesátých let jsem začal mediaci používat v praxi a stal se prvním československým mediátorem. Vzpomínkou na tuto pionýrskou dobu je příručka Řešení konfliktů a umění rozhodovat z roku 1994. V době jejího vydání jsem se již věnoval mediaci a tréninkům vyjednavačů na plný úvazek jako nezávislý konzultant. Mých služeb začaly využívat české, zahraniční i mezinárodní firmy a instituce. V letech 1992-1994 jsem například působil jako národní koordinátor programu UNITAR s názvem Conflict Resolution and Decision Making Programme a letech 1994-1996 jsem pracoval pro tréninkový program Johns Hopkins University jako koordinátor trenérů pro Českou republiku.
Tehdy jsem se začal stále častěji setkávat s konflikty, jejichž příčinou nebyly odlišné zájmy zúčastněných, ale nepříznivě nastavené podmínky ve firmách a v?institucích. A protože je nastavování podmínek pro práci a spolupráci významnou součástí vedení a řízení lidí, dostal jsem se touto cestou k tematice managementu. Využil jsem analogie mezi ději v přírodních ekosystémech a ve firmách a vytvořil teorii vitality a později, spolu s Romanem Fišerem, také metodiku Management by Competencies, které společně umožňují diagnostiku a usnadňují vitalizaci firem. Zkušenosti z tohoto období jsem shrnul v knize Synergický management, vydané v roce 2000.
Příčiny konfliktů jsou ovšem rozmanité. K tématu managementu firem proto postupně přibyla témata, týkající se vztahů a komunikace mezi lidmi, včetně vedení lidí. Tíhy jednotlivých kauz a tlaku sbíraných zkušeností jsem se začal zbavovat psaním příruček, z nichž některé jmenuji v doporučených zdrojích na konci knihy.

K sepsání atlasu Sepoznání, sebeřízení a stres mne původně dovedl mnohdy téměř otrokářský vztah některých českých manažerů k sobě samým, a to i těch, kteří jsou zjevně úspěšní ve vedení jiných lidí. Neschopnost rozumně řídit svůj čas a život a chránit sebe, své zdraví a svou pohodu byla široce rozšířená zejména v devadesátých letech minulého století, dnes už se situace výrazně změnila.

Nezůstalo však jen u této knihy. Téma sebeřízení jsem zpracoval také pro plánovací systém firmy ADK a vytvořil metodiku tréninku základních sebeřídicích dovedností. Metodice rozvoje firemních systémů a lidských zdrojů se v poslední době věnuji nejvíce. Navrhuji diagnostické a vzdělávací programy a jako poradce či lektor je testuji v našich firmách a institucích.