Sentinelová uzlina

815 Kč
Sentinelová uzlina
Autor: 
Šimša Jaromír
Autor: 
kolektiv
Podnázev: 
lymfadenektomie u solidních nádorů
ISBN: 
978-80-7345-213-1
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 995 Kč
Sleva: 
18%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Maxdorf
Edice: 
Jessenius
Rok vydání: 
2010
Počet stran: 
312

Označování lymfatického systému a vyhledávání sentinelových uzlin je novou, rychle se rozvíjející oblastí onkologické chirurgie. Princip metody spočívá v identifikaci lymfatické cesty od primárního nádoru k první uzlině, která se označuje jako sentinelová. Tato uzlina je obecně považována za uzlinu s nejvyšším rizikem metastatického postižení nádorem. Její
správné určení a odstranění je důležité nejen z důvodů stagingových (možnost podrobného histo patologického vyšetření), ale i kvůli radikalitě výkonu. Nález v sentinelové uzlině má význam pro rozhodování o nutnosti provedení lymfadenektomie spádových lymfatických uzlin. U řady nádorů se lze při negativitě sentinelové uzliny vyhnout „zbytečné“ lymfadenektomii a s ní spojenými komplikacemi.

Důvodem pro napsání knihy byla vysoká aktuálnost problematiky a prudký nárůst poznatků, které již dnes mění názory na vedení léčby nemocných se zhoubnými nádory. U některých
malignit je tato metoda uznávaným standardním postupem, u jiných má zatím charakter čistě experimentální a její možný přínos se ověřuje. Věříme, že publikace osloví nejen lékaře operačních oborů, ale i onkology a další specialisty, kteří se na péči o nemocné s maligním onemocněním podílejí.