Skeletální postižení v uroonkologii

294 Kč
Skeletální postižení v uroonkologii
Autor: 
Kolombo Ivan
Autor: 
Kolombová Jitka
Autor: 
Dvořáček Jan
Autor: 
Hanuš Tomáš
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
8072623427
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 490 Kč
Sleva: 
40%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2005
Počet stran: 
171
Formát: 
155x225 mm
Poznámka: 

Poslední kus se slevou 40%

Vzhledem k biologickému chování řady urologických malignit jsou jedním z nejčastějších a nejhorších projevů nemoci metastázy skeletu a následné komplikace. Moderní léčebné postupy umožňují přežívání nemocných s karcinomem prostaty, ledviny či močového měchýře poměrně dlouhou dobu, což s sebou ale přináší vysoké riziko vzniku skeletových metastáz a kostních komplikací. Skeletální postižení je ve většině případů spojeno nejen se snížením kvality života, ale také se signifikantně kratší dobou celkového přežití těchto nemocných.

Autoři v publikaci podrobně představují problematiku skeletálního postižení v uroonkologii a seznamují s aktuálními výsledky jejího výzkumu - v současnosti se objevují účinné režimy nejen v léčbě, ale i v prevenci jak metabolických kostních onemocnění, tak v prevenci a léčbě skeletových komplikací při metastatickém kostním postižení. Pozornost je v knize věnována faktorům a onemocněním zvyšujícím riziko skeletálních komplikací, diagnostice a specifické léčbě skeletových metastáz u jednotlivých nádorových onemocnění. Komplexní péče o skelet a rychlé zavedení nových léčebných algoritmů s užitím poslední generace intravenózních bisfosfonátů do rutinní péče o tyto nemocné přispěje nejen k zajištění kvalitnějšího života s menším množstvím přidružených skeletálních komplikací, ale u části z nich může přispět k prodloužení života.

Při vyhledávání rizikových nemocných, kteří budou mít z této léčby největší prospěch, autoři zdůrazňují i uplatnění jiných než uroonkologických diagnostických vyšetření - např. denzitometrické vyšetření skeletu a vyšetření základních parametrů kostního metabolismu, proto je důležitá mezioborová spolupráce mezi urology, onkology a pracovníky z osteologických poraden, jimž je tato publikace především určena.

Obsah:

Úvod (Ivan Kolombo)

1. Epidemiologie (Ivan Kolombo, Jan Dvořáček, Tomáš Hanuš, Petra Řiháčková, Richard Pabišta)

1.1. Karcinom prostaty

1.2. Karcinom ledviny

1.3. Karcinom močového měchýře

2. Fyziologie kostního metabolismu (Ivan Kolombo, Jitka Kolombová, Tomáš Hanuš, Jan Dvořáček)

2.1. Normální kostní remodelace

2.2. Narušená kostní remodelace

3. Patogeneze kostních metastáz - obecné principy (Ivan Kolombo, Jitka Kolombová, Jan Dvořáček, Tomáš Hanuš)

3.1. Patogeneze osteolytických kostních metastáz

3.2. Patogeneze osteolyticko/osteoblastických kostních metastáz

4. Patofyziologie vývoje kostních metastáz při hormonálně refrakterním karcinomu prostaty (Ivan Kolombo, Jitka Kolombová, Tomáš Hanuš, Jan Dvořáček, Petra Řiháčková)

5. Rizikové faktory a onemocnění zvyšující riziko skeletálních komplikací (Ivan Kolombo, Jitka Kolombová, Jan Dvořáček, Tomáš Hanuš)

5.1. Rizikové faktory

5.2. Genetické programování kostní hmoty a vlivy zevního prostředí na skelet

5.3. Nejčastější klinicky důležité poruchy kostního metabolismu

5.4. Protinádorová léčba indukující pokles kostní minerální denzity

6. Komplikace spojené se skeletovým metastatickým postižením (Ivan Kolombo, Tomáš Hanuš, Jan Dvořáček)

7. Diagnostika skeletových metastáz a souvisejícího kostního postižení (Ivan Kolombo, Jan Dvořáček, Tomáš Hanuš)

7.1. Zobrazovací metody

7.2. Laboratorní diagnostika

8. Klinický obraz metastatického postižení skeletu (Ivan Kolombo, Tomáš Hanuš, Jan Dvořáček)

9. Léčba skeletových metastáz - specifická léčba pro jednotlivá nádorová onemocnění (Ivan Kolombo, Jan Dvořáček, Tomáš Hanuš, Kamil Belej, Jaroslav Porš)

9.1. Karcinom prostaty

9.2. Karcinom močového měchýře

9.3. Karcinom ledviny

10. Obecné principy léčby skeletových metastáz (Ivan Kolombo, Tomáš Hanuš, Jan Dvořáček)

11. Prevence a léčba skeletálních komplikací (Ivan Kolombo, Jitka Kolombová, Jan Dvořáček, Tomáš Hanuš)

11.1. Bisfosfonáty

12. Indikace k zahájení léčby intravenózními bisfosfonáty (zoledronát) při karcinomu prostaty (Ivan Kolombo, Jitka Kolombová, Tomáš Hanuš, Jan Dvořáček)

13. Ekonomické aspekty léčby nemocných s metastatickým postižením skeletu (Ivan Kolombo, Jitka Kolombová, Tomáš Sláma, Tomáš Hanuš, Jan Dvořáček)

14. Kazuistiky skeletálních komplikací u vybraných urologických malignit (Ivan Kolombo, Jitka Kolombová, Dobroslav Berndt, Martin Hrubý, Richard Pabišta, Jaroslav Porš, Přemysl Grubský, Vít Matouš-Malbohan, Petr Kašák, Jan Hain, Ladislav Smetana)

14.1. Kazuistiky skeletálního postižení u karcinomu prostaty

14.2. Kazuistiky skeletálního postižení při karcinomu ledviny

14.3. Kazuistiky skeletálního postižení při karcinomu močového měchýře

Poděkování

Seznam zkratek

Literatura

Rejstřík