Soutěžní politika a právo Evropské unie 1950–2015

261 Kč
Soutěžní politika a právo Evropské unie 1950–2015
Autor: 
Šmejkal Václav
Podnázev: 
Vývoj, mezníky, tendence a komentované dokumenty
ISBN: 
978-80-7502-108-3
EAN: 
9788075021083
Dostupnost: 
6 dní
Obvyklá cena: 290 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Leges
Rok vydání: 
2016
Počet stran: 
336

Monografie pojednává o historickém vývoji soutěžní politiky a práva evropské integrace, o jejich hnacích silách a formujících tendencích. Přehledně vykládá hlavní právní akty a rozhodnutí orgánů EU v oblasti ochrany hospodářské soutěže.
Recenze:

Soutěžní politika a právo Evropské unie 1950–2015 je podle oborových standardů plnohodnotným odborným monografickým dílem obsahujícím fundovaný autorský vklad a vysokou přidanou hodnotu. Text se opírá o velmi kvalitní a rozsáhlý výběr použité literatury, který sestává jak z odborných teoretických studií (zejména monografií a časopiseckých článků), tak i z množství aplikovaných výstupů, soudních rozhodnutí, apod. Rukopis je ojedinělým souborným dílem, které nejen podrobně mapuje, analyzuje a vysvětluje soudobý systém antimonopolního práva a soutěžní politiky Evropské unie, ale dává je také do kontextu historického vývoje ekonomického a právního myšlení.

Ing. Martin Kvizda Ph.D., Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Recenzovaný text je uceleným, systematicky a originálním způsobem podaným výkladem vzniku a vývoje soutěžní politiky a práva EU od počátků až do současnosti. Obsah knihy tudíž rozhodně odráží to, co její název slibuje. Pokud autorovou ambicí bylo, jak sám uvádí, zasadit evropské soutěžní právo do jeho historického kontextu, ukázat, kde se vzaly a jakým vývojem prošly jeho dnes běžné a ustálené instituty, pak svůj záměr bezpochyby naplnil.

Dr. Mario Vogl M.A. advokát, Praha