Soutěžní právo

1,233 Kč
Soutěžní právo
Autor: 
Svoboda Pavel
Autor: 
Kindl Jiří
ISBN: 
978-80-7400-424-7
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 1370 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
C. H. Beck
Vydání: 
2.
Edice: 
Beckovy mezioborové učebnice
Rok vydání: 
2012
Počet stran: 
648

Od prvního vydání učebnice uplynulo již více než pět let – během této doby došlo na poli soutěžního práva (práva ochrany hospodářské soutěže) v českém i evropském kontextu k relativně významným změnám, které jsou reflektovány v tomto aktualizovaném a rozšířeném vydání (např. je možno vyzdvihnout významnou novelu zákona o ochraně hospodářské soutěže zákonem č. 155/2009 Sb.). Publikace uplatňuje kritický přístup, který byl použit u prvního vydání a který si neklade za cíl vykládat látku bezproblémově či zjednodušeně, ale naopak poukazuje na problémy, nejasnosti či aplikační obtíže. Předkládaný text tak přesahuje rámec „prosté“ učebnice a jeho snahou je být současně užitečným nástrojem i pro právní praxi, ať již ze soukromé či veřejné sféry.

Jedná se v současné době o nejaktuálnější a nejkomplexnější publikaci zabývající se problematikou práva ochrany hospodářské soutěže v ČR i v evropském kontextu.

Učebnice je určena nejen studentům vysokých škol, ale ocení ji i širší odborná veřejnost.