Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství

187 Kč
Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství
ISBN: 
978-80-7357-961-6
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 220 Kč
Sleva: 
15%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Wolters Kluwer (ASPI)
Počet stran: 
156
Související informace: 

Odborná publikace Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství je na trhu zcela ojedinělá, a to nejen zaměřením na problematiku účetního zobrazení hospodářských jevů, které vznikají při činnosti subjektů provozujících zemědělskou prvovýrobu a lesnictví, ale zejména komplexností zpracování problematiky. Publikace se zabývá účtováním ekonomických transakcí vznikajících v důsledku provozování zemědělské výroba y lesnictví a následně jejich zobrazení v účetní závěrce podniku...

Praktických přínosem publikace je rovněž zpracování problematiky kalkulací, která je klíčová pro správné vstupní ocenění zemědělské produkce.

V oblasti účetnictví se autorka nespokojí pouze s výkladem účetních postupů a metod dle české právní úpravy, ale obšírně a srozumitelně seznamuje čtenáře i s mezinárodní úpravou účetnictví, resp. výkaznictví, v této oblasti – zejména s Mezinárodním účetním standardem IAS 41 – Zemědělství...

Publikace je vhodně doplněna o řadu příkladů a účetních schémat, která jsou potřebná pro pochopení výkladu problematiky. Je psána čtivě a výklad je i pro nezasvěceného čtenáře srozumitelný.

Ing. Daniela Kynclová

Kniha neopomíjí aktuální právní úpravu pro účetnictví a oceňování v zemědělství v ČR, ale přináší i obecnější a tím trvalejší informace... Může být účinným pomocníkem jak v běžné účetní praxi, tak i v situacích řešení specifických případů oceňování, vykazování a z toho plynoucího účtování v zemědělských podnicích.

prof. Ing. Hana Vomáčková, CSc.