SPISOVÁ A ARCHIVNÍ SLUŽBA VE VEŘEJNÉM A SOUKROMÉM SEKTORU - Praktická příručka pro správu dokumentů

385 Kč
SPISOVÁ A ARCHIVNÍ SLUŽBA
Autor: 
Brom Bohumír
ISBN: 
9788072019137
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 465 Kč
Sleva: 
17%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Edice: 
Praktické právnické příručky
Rok vydání: 
2013
Počet stran: 
320
Formát: 
A5

Předmětem výkladu v této knize je především současná podoba spisové a archivní služby, která s ohledem na postupující digitalizaci státní správy v sobě zahrnuje nejen správu dokumentů v analogové podobě, ale i správu dokumentů v elektronické podobě přijatých prostřednictvím informačního systému datových schránek.
Základní část je věnována správě dokumentů u tzv. veřejnoprávních původců, kteří mají na základě existující legislativy povinnost vykonávat spisovou službu vesměs rovněž v elektronické formě. V této části jsou tedy charakterizovány všechny hlavní etapy spisové služby, tj. fáze od příjmu dokumentů, jejich evidence, označování, rozdělování, oběhu, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání až po ukládání vyřízených dokumentů u původce. V každé z těchto částí příručky je popsán příjem dokumentu, jeho označování, evidence, konverze (u digitálních), rozdělování a jeho další oběh a vyřizování, a to vždy pro dokumenty v analogové i v digitální podobě.
Další část publikace je věnována tzv. původcům soukromoprávním, mezi které patří především samospráva, obchodní společnosti a družstva, politické strany a hnutí, občanská sdružení, odborové organizace zaměstnavatelů, profesní komory, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti. Protože kromě klasických dokumentů v úředním styku, tvoří podstatnou část dokumentace i materiály účetní povahy, je v této části věnována pozornost i tomuto typu dokladů.
Kniha je určena všem subjektům, které mají zákonnou povinnost zajistit spisovou a archivní službu při své činnosti, a to ať se jedná o veřejné instituce a úřady nebo soukromoprávní subjekty.