Správní řád. Komentář. 6. vydání

1,690 Kč
Správní řád. Komentář. 6. vydání
ISBN: 
978-80-7400-751-4
EAN: 
9788074007514
Dostupnost: 
6 dní
Obvyklá cena: 1690 Kč
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
C. H. Beck
Vydání: 
6.
Rok vydání: 
2019
Počet stran: 
1048

6. vydání komentáře SpŘ reaguje na změny v právní úpravě nastalé od jeho 5. vydání . Konkrétně jde o novou úpravou správního trestání v podobě zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ať již jde o změny terminologické, či změny v konkrétních procesních ustanoveních zákona. Aktualizován je nejenom správní řád samotný, ale jak shora uvedeno, i odkazy na předchozí přestupkový zákon. Zohledněny jsou novely správního řádu související se změnou stavebního zákona či přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.Rozšířena je související judikatura, zejména judikatura Nejvyššího správního soudu. Již předchozí vydání komentáře řešilo řadu sporných ustanovení a institutů správního řádu, v některých případech došlo k názorovým posunům odborné veřejnosti a i praxe začala nacházet řešení pro celou řadu nejasností výkladu, které nové vydání publikace neponechává stranou.