Správní řízení v zemích EU - Velká Británie, Francie, Německo a Itálie

244 Kč
Správní řízení v zemích EU
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
978-80-7201-844-4
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 288 Kč
Sleva: 
15%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
1.
Edice: 
Učebnice, monografie
Rok vydání: 
2012
Počet stran: 
192
Formát: 
A5

Správní právo procesní je v každé zemi ovlivněno historicko-politickým vývojem a je i přes významné nadnárodní tlaky vnímáno jako vnitrostátní záležitost. Znalost zahraniční právní úpravy v oblasti správního práva tradičně sloužila jako prostředek ke zhodnocení kvality vlastní právní úpravy a jako podnět pro její inovaci. Předkládaná publikace představuje druhou část komparativní studie zaměřenou na vybrané západoevropské země (Velká Británie, Francie, Německo a Itálie) s tradičním modelovým řešením správního řízení, které bylo pro řadu dalších evropských zemí zdrojem inspirace. Analýza správního řízení v uvedených zemích umožňuje ukázat různé přístupy odlišné od nám známé rakouské tradice správního práva. Kniha je určena studentům právnických fakult i zájemcům z řad odborné veřejnosti. Studenti v bakalářských i magisterských studijních programech, ale také doktorandi v oboru Správní právo využijí informace z této knihy pro pochopení kontextu vývoje české právní úpravy správního řízení, ale také pro její srovnání a kritické zhodnocení. Kniha je určena také zájemcům z řad akademických pracovníků, praktikujících právníků zabývajících se ve své praxi správním právem, ale také odborníkům působícím v oblasti veřejné správy.