Staňte se špičkovým poradcem

192 Kč
Staňte se špičkovým poradcem
Autor: 
Block Peter
Podnázev: 
Jak dosáhnout toho, aby druzí využili vašich zkušeností
ISBN: 
978-80-247-1750-0
EAN: 
9788024717500
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 219 Kč
Sleva: 
12%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Grada
Rok vydání: 
2007
Počet stran: 
352

Světově nejuznávanější knížka pro poradce a konzultanty (v originále Flawless Consulting - Bezchybné poradenství) čtivě a konkrétně ukazuje, v čem spočívá umění úspěšného poradenství, vysvětluje, jaké dovednosti a principy jsou pro úspěch poradenství rozhodující a jak zvládnout jeho úskalí. Najdete v ní praktické rady a příklady, jak co nejlépe utvářet, udržovat a rozvíjet úspěšný poradenský vztah s klientem, jak ideálně využít svých zkušeností a uplatnit svá doporučení ve prospěch klienta.

Obsah

Předmluva k českému vydání
Předmluva k druhému vydání
Předmluva k prvnímu vydání
Poděkování
KONZULTANT, PORADCE - CO TO OBNÁŠÍ
Vymezení pojmu a několik definic
Přehled poradenských dovedností
Přínosy bezchybně provedené konzultace
JEN TECHNIKY NESTAČÍ
Za věcnou podstatou problému
Předpoklady a názory konzultanta
Cíle konzultanta
Posílení klientova odhodlání řešit problémy je dalším cílem každé fáze poradenství
Role, které na sebe bere poradce
Spolupráce a obavy z toho, že budeme postupovat "ruku v ruce"
Zapojení klienta krok za krokem
BEZCHYBNÉ PORADENSTVÍ
Být sám sebou, chovat se autenticky
Dotahujte úkoly každé fáze
DOMLOUVÁNÍ KONTRAKTU
Domlouvání kontraktu - koncepce i dovednost
Kontraktační dovednosti
Prvky kontraktu
Pravidla úspěšného kontraktování
KONTRAKTAČNÍ JEDNÁNÍ
Kdo je klientem?
Navigujte průběh jednání o kontraktu
Jak těžké je odmítnout
Když "prodáváte" své služby - prodejní dovednosti a umění kontraktování
Jednání jako ukázka naší práce
Ukončení kontraktačního jednání
Po skončení kontraktačního jednání
OPRAVDU TĚŽKÁ JEDNÁNÍ
Jak se postavit k nízké motivaci klienta
Nekončící vyjednávání - vymezení vaší role vůči klientovi
Další typické potíže
O co jde v případu Toma Bonnera?
Interní konzultant
Rozdíl mezi interními a externími konzultanty
Trojúhelníky a čtyřúhelníky
RŮZNÉ TVÁŘE ODPORU
Různé podoby odporu
Proti čemu se klienti bouří, když je jejich odpor namířen proti nám
Hlubší obavy
Námitka neznamená vždy odpor
Obavy a přání
Andělé a lidožrouti
...a nakonec hrdinství
JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ODPORU
Tři kroky
Neberte si reakce klienta osobně
Dvě odpovědi v dobré víře
Jak pracovat s "nepříjemnými klienty"
OD DIAGNÓZY K OBJEVŮM
Nasměrujte klienta k akci
Příčinou problému může být něco jiného...
Jak se k problému přistupuje v organizaci klienta?
Ještě jedna poznámka 185
Získáváme data
Jednotlivé kroky při sběru dat
Posuďte manažerské aspekty problému
Sběr dat pomocí rozhovoru
Co při rozhovoru sledujeme: závěrečná poznámka
OBJEVOVÁNÍ A "CELÝ SYSTÉM" KLIENTA
Přístup nestranného pozorovatele
Přístup z hlediska celého systému
Celosystémový přístup v praxi
Přínos strategie celých systémů
ZPĚTNÁ VAZBA KLIENTOVI A JAK SE NA NI PŘIPRAVIT
Jasný popis situace může úplně stačit
Pár doporučení, co dělat a co ne
Jazyk zpětné vazby
Závěrečná prezentace... jako drama ze soudní síně
Podpora a konfrontace
ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE KROK ZA KROKEM
Zpětná vazba: co je užitečné vědět a umět
Jak prezentovat data
Jak strukturovat jednání
Závěrečná prezentace krok po kroku
Odpor klienta při závěrečné prezentaci
Jak vést závěrečnou prezentaci před skupinou
Přehled nejdůležitějších dovedností závěrečné prezentace
IMPLEMENTACE
Volme "angažovanost lidí" před "zaváděním změn"
Rozhodnout o něčem neznamená toho dosáhnout
Důkazy proti "instalaci" změny
Sázka na angažovanost
Stručné shrnutí
STRATEGIE, JAK ZVÝŠIT VNITŘNÍ NASAZENÍ LIDÍ
Pocity jsou skutečnost
Emocionální stránka implementace
Poselství skryté v samém průběhu jednání
"Jak zvýšit nasazení lidí nově" v pěti dějstvích
Odpovědnost jako volba
METODY PRO INTENZIVNĚJŠÍ ZAPOJENÍ LIDÍ
Skutečně použitelné metody
Metodologie i metafora
ETIKA A STINNÁ STRÁNKA PORADENSTVÍ
Sliby poradenství
Komercionalizace služeb
Růst může škodit službám
Pozor na módní trendy
Přiznejme si morální dilema - pár úvah o tom, co se dá dělat
JÁDRO VĚCI
Ne učit, ale usnadnit klientovi učení
Řešení spočívá v samotném úsilí
Nejlépe si pamatujeme to, co jsme poznali v těžké situaci
Schopnosti a nadání nesou víc ovoce než nedostatky
Každý nese odpovědnost za učení toho druhého
Kultura se mění v okamžiku
Když je změna tak nádherná věc, proč s ní nezačnete vy?
Rozhodující je otázka důvěry
Příloha: Další užitečné kontrolní seznamy
Přehled: Bezchybné poradenství v kostce
Dřív, než začnete jednat o svém dalším kontraktu, vzpomeňte si...
Dřív, než na svém dalším projektu zahájíte sběr dat a fázi objevování, vzpomeňte si...
Dřív, než ve svém dalším projektu přejdete k fázi zpětné vazby a závěrečné prezentace, vzpomeňte si...
Když se setkáte s odporem klienta, vzpomeňte si...
Dřív, než přejdete do implementační fáze svého dalšího projektu, vzpomeňte si...
Chcete-li poskytovat poradenství v souladu s etickými principy, vzpomeňte si...