Státní občanství. Komentář

358 Kč
Státní občanství - komentář
Autor: 
Valášek Miloš
Autor: 
Kučera Viktor
Podnázev: 
Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství ČR a související předpisy a mezinárodní dokumenty
ISBN: 
80-7201-625-3
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 398 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
1.
Edice: 
Zákony - poznámková vydání
Rok vydání: 
2006
Počet stran: 
288
Formát: 
A5

Tento ucelený výklad státoobčanských předpisů navazuje na monografii České státní občanství, která vyšla v roce 1996. Je výrazem teoretických znalostí a praktických zkušeností obou autorů, zaměstnanců Kanceláře veřejného ochránce práv, kteří se státoobčanskou problematikou dlouhodobě zabývají.
První část přináší stručný úvod do problematiky státního občanství, jehož součástí je i vymezení pojmu a významu institutu státního občanství a přehled jednotlivých způsobů jeho nabývání a pozbývání.
Jádrem knihy je aktuální znění zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, které je opatřeno podrobným komentářem zpracovaným tak, aby byl co možná nejpřístupnější uživatelům z řad laické i odborné veřejnosti. U jednotlivých ustanovení nechybí odkazy na jiná související ustanovení a právní předpisy i na odbornou literaturu; komentář je často doplněn důležitými judikáty obecných soudů a Ústavního soudu. Autoři se v komentáři nevyhýbají ani úvahám o budoucí právní úpravě nabývání a pozbývání státního občanství. Vycházejí přitom z analýzy projednané vládou České republiky v červenci 2005.
Součástí publikace je i aktuální znění některých souvisejících předpisů a Evropské úmluvy o státním občanství z roku 1997, která vstoupila pro Českou republiku v platnost dne 1. 7. 2004.