Stavební právo v teorii a praxi

478 Kč
Stavební právo v teorii a praxi
Autor: 
Marek Karel
Autor: 
Průcha Petr
ISBN: 
978-80-87576-00-7
EAN: 
9788087576007
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 550 Kč
Sleva: 
13%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Leges
Rok vydání: 
2012
Počet stran: 
400
Formát: 
145 x 205 mm

Praktická příručka přibližuje základní otázky stavebního práva podle současné právní úpravy, a to z hlediska jak veřejnoprávního, představovaného právem správním, tak soukromoprávního, zaměřeného na oblast obchodních smluv.

Vzhledem k šíři materie se autoři věnují především těm institutům stavebního práva, které jsou v praxi nejpoužívanější, zároveň však poskytují ucelený pohled na tento právní obor s cílem usnadnit čtenáři orientaci v této značně strukturované a složité právní úpravě.

Kniha se tedy zabývá řízeními podle stavebního zákona, zadáváním veřejných zakázek, obchodními závazkovými vztahy a uzavíráním obchodněprávních smluv ve vztahu ke stavbám (kupní smlouvy, smlouvy o dílo a smlouvy mandátní a komisionářské).

V příloze jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby podle § 273 obchodního zákoníku.

Publikace je určena především správním orgánům, zájemcům o výstavbu, stavebníkům, stavebním podnikatelům, i čtenářům z řad širší veřejnosti.