Stomatologie 1. Kompendium

1,974 Kč
Stomatologie 1. Kompendium
ISBN: 
T-13248
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 2499 Kč
Sleva: 
21%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Triton
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2012
Počet stran: 
1300

Ojedinělá oborová monografie podávající přehled dostupných poznatků a principů oboru stomatologie. Autor chápe stomatologii jako komplexní pohled na lékařství orofaciální oblasti, kam kromě součástí dutiny ústní řadí i přilehlé prostory včetně dutiny nosní a vedlejších dutin nosních, očnici s okem, přední část baze lební, vnější a střední ucho, pharynx a larynx. Stomatologie je zde vnímána jako obor zabývající se integrální součástí celého lidského těla, proto jsou detailně probrána i onemocnění orofaciální oblasti, která mohou ovlivňovat jiné systémy těla, stejně jako onemocnění jiných systémů, jež se naopak mohou projevovat v orofaciální oblasti nebo ji ovlivňovat.

OBSAH

1. Obor stomatologie
2. Orofaciální systém
3. Onemocnění orofaciální oblasti
4. Stomatologický pacient
5. Stomatologické pracoviště

Autor:

MDDr. MUDr. Jiří Šedý, PhD., MBA, FADI, FICD

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, Praha

Privátní stomatologická praxe, Praha

Vedoucí recenzního kolektivu:

Doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, PhD., FEBOMFS Stomatologická klinika 1. LF UK a
VFN, Praha

Ostatní recenzenti:

 • Doc. MUDr. Svatopluk Adámek, CSc.

  III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha

  (4.6.)
 • MUDr. Jan Baštecký

  Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

  (5.2.1., 5.2.2.)
 • Prim. MUDr. Hana Benáková, CSc.

  Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha

  (4.4.5.3.)
 • MUDr. Jiří Beneš

  Anatomický ústav 1. LF UK, Praha

  (2.5.5., 2.5.9., 2.5.15.)
 • Doc. MUDr. Alexandr Martin Čelko, CSc.

  Ústav epidemiologie 3. LF UK, Praha

  (5.5.)
 • Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

  Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN, Praha

  (4.4.2.)
 • Doc. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc.

  Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha

  (3.1.3.)
 • MUDr. Tomáš Hanzelka

  Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

  (4.4.5.)
 • MUDr. Aleš Hejčl, PhD.

  Neurochirurgická klinika, Univerzita J.E. Purkyně a Masarykovy nemocnice, Ústí nad
  Labem

  (2.6.13.)
 • MUDr. Pavel Herda

  Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha

  (4.7.)
 • Prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.

  Klinika infekčních a tropických nemocí, 1. LF UK a FN na Bulovce, Praha

  (4.12.)
 • MDDr. Edita Horká

  Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN, Praha

  (4.4.1., 4.4.2., 4.12.)
 • Doc. MUDr. Romana Ivančáková, CSc.

  Stomatologická klinika LF UK v Hradci Králové

  (4.4.5., 3.1.2.)
 • Doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.

  Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

  (4.6.)
 • Doc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc.

  Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Praha

  (3.4.)
 • Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

  ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice, Praha

  (1.3.)
 • Doc. MUDr. David Kachlík, PhD.

  Ústav anatomie 3. LF UK, Praha

  (2.5.8., 2.5.12.)
 • MUDr. Magdaléna Kašparová

  Dětská stomatologická klinika 2. LF UK a FNM, Praha

  (4.4.5., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1.)
 • Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA

  Fyziologický ústav 1. LF UK, Praha

  (2.6.6., 2.6.7.)
 • MUDr. et MUDr. Karel Klíma

  Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

  (5.2.1.)
 • Prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.

  Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha

  (3.1.1.)
 • Ing. Eliška Krejčí, PhD.

  Anatomický ústav 1. LF UK, Praha

  (2.7.)
 • Doc. MUDr. Otakar Krejsa, CSc.

  Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN, Praha

  (3.1.3.3.)
 • Prof. Jan Kučera, M.D., PhD.

  Department of Neurology, Boston University, Boston, USA

  (2.6.12.1.)
 • MUDr. Josef Kučera

  Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

  Ortoneo, Praha

  (3.1.4., 4.4.5.)
 • MUDr. Tomáš Kučera, PhD.

  Ústav pro histologii a embryologii 1. LF UK, Praha

  (2.4.3., 2.4.4.)
 • MUDr. Roman Kufa

  Perfect clinic, Praha

  (2.5.4., 2.5.5.)
 • MUDr. Pavel Kusák

  Kusák stomatologie, s.r.o., Ostrožská Nová Ves

  (5.3.4.)
 • Prof. MUDr. Miloš Langmeier, DrSc.

  Fyziologický ústav 1. LF UK, Praha

  (2.6.11, 2.6.2.)
 • MUDr. Eva Lippertová

  Fadent, Praha

  (3.1.5., 5.3.3.)
 • Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD.

  III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha

  (4.6.)
 • MUDr. et MUDr. Vladimír Machoň

  Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

  (2.5.3., 2.6.4.)
 • Prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc.

  Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

  (4.10.)
 • Doc. MUDr. Jaromír Mysliveček, PhD.

  Fyziologický ústav 1. LF UK, Praha

  (2.6.13., 2.6.14.)
 • Doc. MUDr. Ondřej Naňka, PhD.

  Anatomický ústav 1. LF UK, Praha

  (2.5.2., 2.5.3., 2.5.11.)
 • MDDr. Marta Novotná

  Výzkumný ústav stomatologický 1. LF UK a VFN, Praha

  (5.2.1.)
 • MDDr. Pavlína Novotná

  Soukromá stomatologická praxe, Praha

  (4.4.1.–5.7.)
 • MDDr. Klára Palečková

  Prague Dental Clinic, Praha

  (1.1.–2.5.)
 • MUDr. Tomáš Pánek

  Soukromá stomatologická praxe, Bratislava

  (2.6.3.)
 • Doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc.

  Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

  Dentissimo, Praha

  (5.3.4.1.–5.3.4.2.)
 • MUDr. Renata Peterková, CSc.

  Ústav experimentální medicíny AVČR, v.v.i., Praha

  (2.3.2., 2.3.3.)
 • Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

  Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

  (4.6., 4.12.)
 • Doc. MUDr. Jarmila Procházková, CSc.

  Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN, Praha

  (5.3.8.)
 • MUDr. Tomáš Prskavec

  II. chirurgická klinika - kardiovaskulární chirurgie, 1. LF UK a VFN, Praha

  (4.6.)
 • Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

  Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

  (4.12.14.)
 • Doc. MUDr. Jan Roth, CSc.

  Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

  (4.12.12.)
 • Prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.

  Ústav anatomie 3. LF UK, Praha

  (2.5.11., 2.5.14.)
 • Doc. MUDr. Alan Stolz, PhD.

  III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha

  (4.4.2.)
 • MUDr. Ladislav Strnad

  Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN, Praha

  (4.12.1., 4.12.11)
 • Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

  III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

  (4.12.)
 • MUDr. Karel Šlais, PhD.

  Středoevropský technologický institut, Masarykova Univerzita, Brno

  (4.8.)
 • MUDr. Pavel Šnajdr, PhD.

  Anatomický ústav 1. LF UK, Praha

  (2.5.12.)
 • Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

  Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN

  (2.3.5.)
 • Milan Tuček

  Tučková dental laboratory, Praha

  (5.2.2.)
 • Taťána Tučková

  Tučková dental laboratory, Praha

  (5.1.1., 5.1.2., 5.3.10., 5.3.11.)
 • MUDr. Wanda Urbanová

  Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

  (3.1.2.)
 • MUDr. Josef Zicha, DrSc.

  Fyziologický ústav AVČR, v.v.i.

  (5.6, 2.6.12.8.)
 • Doc. MUDr. Jan Živný, PhD.

  Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, Praha

  (3.2.)