Svět na předělu. O politické a morální krizi kapitalismu

270 Kč
Svět na předělu. O politické a morální krizi kapitalismu
Autor: 
Valach Milan
ISBN: 
978-80-902831-5-2
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 375 Kč
Sleva: 
28%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Grimmus
Rok vydání: 
2009
Počet stran: 
408

Autor zkoumá krizové jevy současné kapitalistické společnosti a jejich zdroje. Na základě rozboru klíčových historických událostí nachází překvapivou shodu mezi krutostí evropského kolonialismu, podstatou kapitalismu a nacistickou a komunistickou totalitou. Polemizuje s pojetím totalitní společnosti u H. Arendtové, stejně jako s její kritikou u F. Lyotarda. V základech všech těchto historických jevů objevuje stejné ideové a hodnotové stereotypy, jež ukazuje jako ideový a emocionální výraz mocenské hierarchie. K pochopení této skutečnosti je ovšem nutné vyrovnat se s vlastní totalitní zkušeností. Zvláštní pozornost proto věnuje české verzi komunistického režimu. Odhaluje jeho podstatu, příčiny pádu i nečekanou souvislost s následujícím vývojem ke kapitalismu v naší zemi. Ten a jej provázející konzumní kultura jsou v knize představeny jako logické pokračování vývoje systému komunistického. Ale i analýza názorů dnešních odpůrců konzumní společnosti – především z řad environmentálních myslitelů – ukazuje, že ani oni neopouštějí základní totalizující východiska evropské kultury, která se proto jako celek ocitá v krizi a je nucena čelit hrozbě nového fašismu. Řešení této krize spatřuje autor v radikální demokratizaci stávajícího ekonomického a politického systému i našeho myšlení.

Svět na předělu je zásadním příspěvkem do debaty o naší komunistické minulosti a jejím dědictví. Čtenářům nabízí její převratnou až šokující interpretaci, která však otevírá cestu k překonání této historické zátěže.

Kniha vychází k 20. výročí listopadových událostí roku 1989.

Valach, Milan přednáší etiku, teorii totalitarismu a morální rozpory moderní společnosti na Masarykově univerzitě v Brně. Je autorem mj. knih Češi v neklidné době (2006) a Marxova filozofie dějin (2005).

„Dům se, tak jako už mnohokrát, hroutí a v jeho sutinách opět zahynou naděje stamiliónů na svobodný a člověka důstojný život. Filosof Milan Valach odkrývá ve své nové knize nevyléčitelné vady v kostře i útrobách této absurdní stavby. Jak velká musí ale být nadcházející katastrofa, aby si svět konečně uvědomil, že tento nemocný organismus už nemůže žádná operace zachránit? Křivý dům nelze narovnat. Je třeba ho definitivně opustit.
Milan Nápravník, spisovatel

„Po dvoch desaťročiach od Nežnej revolúcie konečne prichádza kniha zbavená poplatnej rétoriky a ideologických klišé, ktorá reflektuje stav sveta bez škrupulí, no aj bez zbytočných emócií a patetických fráz.“

Ivan Dubnička, kulturolog