Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář

1,237 Kč
Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář
Autor: 
Šámal Pavel
ISBN: 
978-80-7400-116-1
Dostupnost: 
7 dní
Obvyklá cena: 1390 Kč
Sleva: 
11%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
C. H. Beck
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2012
Počet stran: 
824

- 1. ledna 2012 nastala zásadní koncepční změna trestního práva: průlom do zásady individuální trestní odpovědnosti

- Prakticky zaměřený komentář si klade za cíl ozřejmit smysl jednotlivých ustanovení zákona a usnadnit jejich správnou aplikaci

- Zapracovává přitom jak podklady zpracované při přípravě zákona, tak aktuální i dříve publikovanou judikaturu

- Zvláštní pozornost je věnována otázkám, které zákon z důvodu své speciality k dalším trestním předpisům výslovně neřeší

- Publikaci připravil autorský kolektiv renomovaných odborníků pod vedením prof. JUDr. Pavla Šámala, autora tohoto zákona i trestního zákoníku