Trestní právo hmotné. Obecná část, 2. vydání

1,089 Kč
Trestní právo hmotné. Obecná část, 2. vydání
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
978-80-7179-082-2
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 1210 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
C. H. Beck
Vydání: 
2.
Edice: 
Beckovy právnické učebnice
Rok vydání: 
2012
Počet stran: 
968

Druhé vydání publikace navazuje na jedno z prvních učebnicových zpracování materie obecné části trestního práva hmotného obsažené v novém trestním zákoníku, aktuálně pak i na zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Druhé vydání :

* Zohledňuje novely trestního zákoníku účinné po 1. lednu 2010 a odpovídá právnímu stavu k 1. dubnu 2012
* Zahrnuje obecné výklady o trestním právu hmotném a trestní odpovědnosti individuální a kolektivní, o základech trestní odpovědnosti nedostatku protiprávnosti a trestnosti trestného činu dospělého, mladistvého i právnických osob
* Zaměřuje se rovněž na trestní sankce ukládané dospělým, mladistvým a na trestněprávní alternativy i na sankcionování právnických osob
* Stranou neponechává ani problematiku činů jinak trestných spáchaných trestně neodpovědnými dětmi a jejich právních následků
* Obsahuje místy i kritický výklad nové (novelizované) úpravy institutů trestního práva hmotného
* Svým pojetím je určeno studujícím právnických fakult i odborné právnické veřejnosti a trestní praxi.