Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část.

1,080 Kč
Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část.
Autor: 
Jelínek Jiří
Autor: 
kolektiv
Podnázev: 
7. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 10. 2019
ISBN: 
978-80-7502-380-3
EAN: 
9788075023803
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 1200 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Leges
Vydání: 
7.
Rok vydání: 
2019
Počet stran: 
1000

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o základním právním oboru českého právního systému.

Autorský kolektiv se ve 35 kapitolách věnuje všem podstatným institutům trestního práva hmotného. Kromě rozboru platné právní úpravy se také kriticky vyjadřuje ke sporným a nejasným otázkám teorie či aplikační praxe. Při výkladu přihlíží k použitelné aktuální judikatuře obecných soudů i Ústavního soudu.

Pro sedmé vydání učebnice byl text aktualizován v souvislosti s několika novelizacemi trestního zákoníku, dále byly zapracovány novinky z evropského práva, zohledněna nová tuzemská i evropská judikatura a autoři reagovali také na změny v mimotrestních předpisech (správní trestání).

Učebnice je určena především vysokoškolským studentům, ocení ji však i praktikující právníci, kterým poskytne rychlou orientaci ve stále se měnící právní úpravě.