Trestní právo procesní - 4. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 10. 2016

850 Kč
Trestní právo procesní
Autor: 
Jelínek Jiří
Autor: 
kolektiv
Podnázev: 
včetně změn vyplývajících ze zákona č. 264/2016 Sb.
ISBN: 
9788075021601
EAN: 
9788075021601
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 1000 Kč
Sleva: 
15%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Leges
Vydání: 
4.
Rok vydání: 
2016
Počet stran: 
848

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu a zákona o soudnictví ve věcech mládeže.
Nové, již čtvrté aktualizované a doplněné vydání plní v prvé řadě funkci aktualizační. Reagujeme na bouřlivý rozvoj trestněprocesní legislativy, ke kterému došlo od předchozího vydání. Do učebnice jsme zapracovali změny trestního řádu včetně novel z roku 2016, zejména provedených zákonem č. 150/2016 Sb. (např. rozšíření vyšetřovací pravomoci Vojenské policie, elektronická kontrola obviněných, úprava materiálního vazebního práva) a zákonem č. 163/2016 Sb. (zejména nová úprava dočasného odložení trestního stíhání, změny v oprávnění Nejvyššího státního zástupce podle § 174a tr. řádu). Text vychází ze stavu právní úpravy platné ke dni 1. října 2016 a z judikatury k této úpravě. Zahrnuje tedy i zákon č. 264/2016 Sb., který nabývá účinnosti od 1. 1. 2017.
V učebnici uvádíme také novou judikaturu a poznatky, ke kterým dospěla nauka i aplikační praxe.
Vedoucím autorského kolektivu skládajícího se z akademiků i významných představitelů justiční praxe byl prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Učebnice je určena především vysokoškolským studentům, ocení ji však také praktikující právníci, kterým poskytne rychlou orientaci v neustále se měnící právní úpravě.