Trestní zákon a trestní řád. Poznámkové vydání s judikaturou

1,125 Kč
Trestní zákon a trestní řád
Autor: 
Jelínek Jiří
ISBN: 
978-80-7201-731-7
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 1250 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
26. aktualizované
Edice: 
Zákony - poznámková vydání
Rok vydání: 
2008
Počet stran: 
1136
Formát: 
A5
Poznámka: 

Podle stavu k 1. říjnu 2008 se zapracováním změn účinných k 1. lednu 2009.

Zcela nové ochranné opatření – tzv. zabezpečovací detence, změny v trestněprávní úpravě ochrany finančních zájmů Evropské unie, nová právní úprava trestného činu podílnictví, nová úprava odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, změny vyplývající z přijetí nového policejního zákona. To jsou jen některé z dlouhé řady novinek, které publikace přináší.
Trestní zákon, trestní řád a všechny souvisící předpisy odpovídají právnímu stavu platnému k 1. 1. 2009.
Autoři v reakci na neustávající proud novelizací trestněprávního zákonodárství i publikované judikatury podávají aktuální výklad jednotlivých pojmů a institutů trestního zákona a trestního řádu, přinášejí poslední názory právní nauky a uvádí aktualizovanou judikaturu obecných soudů a Ústavního soudu ČR.
Publikace je doplněna úplným zněním souvisejících právních předpisů: zákona o soudnictví ve věcech mládeže, zcela nového zákona o Policii ČR (účinného od 1. 1. 2009), zákona o výkonu vazby, zákona o výkonu trestu odnětí svobody a zákona o Probační a mediační službě. Zejména advokáti a zájemci o právní pomoc ocení úplné znění advokátního tarifu.