Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

276 Kč
Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností
Autor: 
Skálová Jana
ISBN: 
978-80-7357-967-8
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 325 Kč
Sleva: 
15%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Wolters Kluwer (ASPI)
Rok vydání: 
2012
Počet stran: 
264

Přinášíme vám jedinečný ucelený pohled na provázanost obchodněprávní úpravy s účetnictvím společností a daňovou stránkou přeměn obchodních společností.

Nová publikace aktuálně reaguje nejen na poslední významnou novelu zákona o přeměnách, ale rovněž čerpá z dlouholetých praktických zkušeností autorky v pozici auditorky a daňové poradkyně a také je výrazem schopností autorky jako lektorky a přednášející, která jasně a srozumitelně dovede zdůraznit meritum řešených problémů.

Výklad představuje přínosný odborný základ k oblasti přeměn společností, a to nejen pro odborníky v účetní, auditorské a daňové praxi, ale i pro studenty ekonomických oborů vysokých škol. V neposlední řadě publikace poskytuje i zajímavé informace důležité pro vlastníky společností uvažující o některé z forem přeměny.

Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomické informace a kontrola. V roce 1993 složila zkoušky na daňového poradce a v roce 1995 auditorské zkoušky. Pracuje jako daňový poradce v pozici partnera ve společnosti TPA Horwath. Dále působí na Vysoké škole ekonomické v Praze, katedře finančního účetnictví a auditingu.

V roce 2003 byla zvolena za člena Prezidia Komory daňových poradců ČR, kde vykonává rovněž funkci zkušebního komisaře. Od roku 2007 pracuje jako zástupce KDP ČR v Národní účetní radě.

Je autorkou či spoluautorkou několika knih se zaměřením na provázanost obchodního práva, účetnictví a daní z příjmů právnických osob.

Odborné veřejnosti je známa zejména svou přednáškovou činností na téma účetnictví a daní, a to pro Komoru auditorů ČR, Komoru daňových poradců ČR a pro veřejné vzdělávací agentury.