Úhrada za dodávku tepla

423 Kč
Úhrada za dodávku tepla
Autor: 
Bašus Karel
Autor: 
Maďar Pavel
ISBN: 
978-80-7201-700-3
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 470 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
5. přepracované a doplněné
Edice: 
Praktické ekonomické příručky
Rok vydání: 
2008
Počet stran: 
368
Formát: 
A5
Poznámka: 

Podle stavu k 1. lednu 2008

Publikace podrobně pojednává o výši úhrady za dodávku tepla ze soustav centralizovaného zásobování teplem a z blokových a domovních kotelen, za ústřední vytápění a za poskytování teplé vody. Zabývá se zejména obecnou cenovou problematikou se zaměřením na ceny tepla, zásadami cenové regulace, specifikací jednotlivých položek kalkulace cen tepla, smluvními vztahy mezi dodavateli a odběrateli a měřením tepla. Vedle toho je její podstatná část věnována problematice pravidel pro vytápění a dodávky teplé vody dané vyhláškou č. 194/2007 Sb., rozúčtování nákladů na konečné spotřebitele podle vyhl. č. 372/2001 Sb. a stanovení způsobu rozdělení nákladů na dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie pro přípravu teplé vody pro více odběrných míst podle vyhlášky č. 477/2006 Sb.
Je určena především pro výrobce a distributory tepla, orgány státní správy a samosprávy, stavební bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, realitní kanceláře, vlastníky a správce domů a v neposlední řadě i pro uživatele bytů a vlastníky a nájemce nebytových prostorů.