Ústava České republiky. Komentář (Linde)

1,675 Kč
Ústava České republiky. Komentář (Linde)
ISBN: 
978-80-7201-814-7
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 1995 Kč
Sleva: 
16%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2010
Počet stran: 
1536

Ústava představuje nejen základní zákon každého státu, nýbrž také jeho základní dokument, z něhož má být seznatelné, o jaký stát se jedná, jaké cíle sleduje a jakou politiku lze od něj očekávat. Proto je důležité dobře znát nejen samotný text ústavy, nýbrž také její vnitřní logiku, propojení s celým právním řádem, principy, na nichž je založena a způsob jejího praktického naplňování. Tento komentář Ústavy se snaží čtenáři nabídnout ucelenou informaci jak o úmyslech původních otců ústavy, tak také o ústavních zvyklostech a na řadě míst nabízí alternativní pohledy na to, jak má být Ústava naplňována a respektována.

Součástí komentáře je obsáhlý a aktuální přehled judikatury, který názorně ukazuje fungování ústavního systému České republiky.

Publikace je určena pro právníky, studenty práv a dalších společenských věd, politiky a koneckonců i pro nejširší laickou veřejnost.