Ústavní právo a státověda II. díl, 1. úplné vydání

996 Kč
Ústavní právo a státověda II. díl
Autor: 
kolektiv
Podnázev: 
Ústavní právo České republiky
ISBN: 
978-80-87212-90-5
EAN: 
9788087212905
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 1200 Kč
Sleva: 
17%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Leges
Rok vydání: 
2011
Počet stran: 
1120
Formát: 
145 x 205 mm

Druhý díl učebnice od autorů z katedry ústavního práva Právnické fakulty UK poprvé spojuje v jednom svazku celou materii ústavního práva. Vedle kapitol o vývoji československé státnosti obsahuje zejména výklad jednotlivých institutů platného ústavního práva. Hlavním tématem je Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. V první části jsou rozebrány všechny ústavní orgány s důrazem na jejich vzájemné vztahy, dále volby, zákonodárný proces i řízení před Ústavním soudem, pozornost je věnována též ústavním základům vztahu vnitrostátního a mezinárodního práva a s tím souvisejícím ústavněprávním aspektům členství České republiky v Evropské unii.

Ve druhé části je podán ucelený výklad práv, svobod a povinností občanů, tedy vztahu občana a státu v České republice.

Čtenář ocení zejména komplexní přístup ke zpracování jednotlivých témat, jehož součástí je kritická analýza jejich uplatňování v politické praxi, včetně jejich teoretické reflexe v odborné literatuře.

Učebnice je určena nejen studentům práva, ale i širokému okruhu zájemců o ústavní právo z řad právníků, politiků, politologů i historiků.