Ústavní právo a státověda. Ústavní právo ČR (Část 1.)

792 Kč
Ústavní právo a státověda - II. díl
Podnázev: 
2. díl
ISBN: 
978-80-7201-694-5
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 880 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
2. podstatně rozšířené a doplněné
Edice: 
Učebnice
Rok vydání: 
2008
Počet stran: 
800
Formát: 
A5

Dlouho očekávané druhé vydání učebnice od autorů z katedry ústavního práva Právnické fakulty UK v Praze obsahuje vedle kapitol o vývoji československé státnosti zejména výklad jednotlivých institutů platného ústavního práva. Hlavním tématem knihy je základní zákon státu – Ústava České republiky. Jsou zde rozebrány všechny ústavní orgány s důrazem na jejich vzájemné vztahy, dále volby, zákonodárný proces i řízení před Ústavním soudem, pozornost je věnována též ústavním základům vztahu vnitrostátního a mezinárodního práva. Nechybí ani kritická analýza uplatňování ustanovení Ústavy v politické praxi.
Učebnice je určena nejen studentům práva, ale i širokému okruhu zájemců o ústavní právo z řad právníků, politiků, politologů i historiků.