Ústavní právo v judikatuře Ústavního soudu

504 Kč
Ústavní právo v judikatuře Ústavního soudu
Podnázev: 
výběr z nálezů a usnesení
ISBN: 
978-80-7201-663-1
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 560 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
1.
Edice: 
Učebnice
Rok vydání: 
2007
Počet stran: 
528
Formát: 
A5

Učební pomůcka určená zejména ke studiu ústavního práva na vysokých školách obsahuje výběr více než padesáti klíčových rozhodnutí Ústavního soudu k vybraným institutům ústavního práva. V jedné publikaci jsou soustředěny nálezy a usnesení Ústavního soudu, ve kterých aplikoval a interpretoval ústavní normy a dotvářel tak právní řád v naší zemi, ať již v rámci prováděné abstraktní kontroly ústavnosti a zákonnosti, při řešení kompetenčních sporů mezi nejvyššími státními orgány nebo v souvislosti s rozhodováním konkrétních ústavních stížností proti zásahům orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod. Rozhodnutí zařazená do sborníku sledují celé období činnosti Ústavního soudu od roku 1993 až po současnost a naznačují mnohdy i vývoj názorů soudců Ústavního soudu.
Sborník je rozdělen do tří částí. První je věcně zaměřena na základní vztahy a instituty, v nichž je vyjádřen hodnotový systém našeho ústavního uspořádání, druhá část je věnována rozhodnutím Ústavního soudu vztahujícím se k orgánům moci zákonodárné, výkonné a soudní, ale i k územní samosprávě. Ve třetí části jsou soustředěny nálezy a usnesení Ústavního soudu, jež vycházejí zejména z Listiny základních práv a svobod, ať již jde například o právo volební, svobodnou soutěž politických stran a jejich financování, vlastnické právo nebo svobodu svědomí a náboženského vyznání. Na závěr je pro srovnání zařazeno i jedno usnesení Ústavního soudu a rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve stejné právní věci.
Publikace uvádí nálezy charakteristické, stručně nastiňuje okolnosti posuzované věci, důraz je však kladen především na odůvodnění zařazených nálezů a usnesení, z nichž je zřejmá argumentace Ústavního soudu a jeho materiální chápání ústavního práva jako souboru právních hodnot, jimiž je denně poměřována a prověřována společenská realita.