Úvod do ekonomie pro střední školy

370 Kč
Úvod do ekonomie pro střední školy
ISBN: 
978-80-7179-304-5
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 390 Kč
Sleva: 
5%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
C. H. Beck
Vydání: 
2.
Edice: 
Beckovy ekonomické učebnice
Rok vydání: 
2012
Počet stran: 
208
Související informace: 

Ekonomie není pouhou směsicí poznatků o společnosti, je to vědecká disciplína, která vychází z poměrně nevelkého počtu zákonů lidského chování. Úvod do ekonomie odpovídá schopnostem a potřebám středoškoláků. Autoři minimalizovali grafický aparát a položili důraz na verbální výklad problémů. V učebnici jsou používány tři základní ekonomické modely - model nákladů a výnosů, poptávky a nabídky a model hranice produkčních možností.

Učební látka není pojata jako soustava pojmů, definic a pouček, ale jako soustava problémů, s nimiž se student může setkávat a v nichž by se měl umět orientovat. Je použita ilustrativní metoda výkladu, která intenzivně používá výukové příklady. Otázky a příklady na konci kapitol učí studenty aplikovat ekonomii na praktické ekonomické i hospodářsko-politické otázky. Ekonomické hry zase simulují směňování na trhu, studenti si tak mohou sami ověřit principy, podle nichž trhy fungují.

Druhé vydání této oblíbené učebnice zachovává původní strukturu kapitol i metodu výkladu ,přináší ale aktuální statistická data, která odrážejí současnou ekonomickou realitu.