Úvod do evropského práva. 6. vydání

750 Kč
Úvod do evropského práva. 6. vydání
Autor: 
Svoboda Pavel
ISBN: 
978-80-7400-752-1
EAN: 
9788074007521
Dostupnost: 
6 dní
Obvyklá cena: 750 Kč
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
C. H. Beck
Vydání: 
6.
Rok vydání: 
2019
Počet stran: 
472

Tato publikace má čtenáři posloužit jako první elementární souhrnná informace o právu Evropské unie. Jejím cílem je na relativně malém prostoru nastínit základní prvky a principy fungování tohoto právního systému a stát se východiskem pro jeho následné hlubší studium. Toho má být dosaženo mj. odkazy na zásadnější práce v oboru evropského práva a na četnou judikaturu či přehledně strukturovaným a graficky přitažlivým vlastním textem.
Od předchozího vydání souvisejícího s rozšířením EU na 28 členských států díky přistoupení Chorvatska došlo v právu EU k mnoha změnám, vyvolaným mj. finanční krizí, migrační krizí, reformou unijního soudnictví atd., a proto nastal opět čas k novému vydání.