Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost

617 Kč
Úvod do právní úpravy ochrany přírody
ISBN: 
80-7201-609-1
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 686 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
1.
Edice: 
Praktické právnické příručky
Rok vydání: 
2006
Počet stran: 
592
Formát: 
A5

Publikace přináší uceleně zpracovanou problematiku ochrany přírody a biodiverzity.
Přibližuje soudobé přístupy k ochraně přírody a k péči o biologickou rozmanitost a jejich řešení pomocí práva, a to jak práva mezinárodního (závazného i nezávazného typu), tak evropského komunitárního i českého národního práva. V rámci těchto tří částí knihy se publikace aktuálně věnuje zejména zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vytváření a zajištění ochrany a péče o soustavu chráněných území evropského významu Natura 2000, realizace Úmluvy o biodiverzitě a dalších mezinárodních úmluv.
Součástí jsou dále kapitoly věnované institucionálnímu uspořádání ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost či kapitoly týkající se odpovědnosti a prosazování práva. V rámci části věnované komunitárnímu právu je zařazena kapitola týkající se judikatury Evropského soudního dvora v oblasti ochrany přírody.
Tato ojedinělá publikace je určena studentům i jejich učitelům, odborníkům pracujícím ve veřejné správě i soukromé sféře a nejširší veřejnosti zajímající se o otázky životního prostředí.