Územní plán pro Jablonec: 12. října 2015 v 17.30 hodin

Představení námitek k návrhu územního plánu pro Jablonec nad Nisou

Sdružení PLAC ve spolupráci s architekty ing. arch. Petrem Klápštěm, Ph.D., MgA. Idou Chuchlíkovou a sociální geografkou RNDr. Michaelou Pixovou, Ph.D. připravilo 6 připomínek k územnímu plánu.

Námitky ve Vladimírově knihkupectví představí městský architekt Mnichova Hradiště Jakub Chuchlík a architektka Ida Chuchlíková.

Akce probíhá s podporou PLAC o.s.