Věcná břemena § 151n - § 151r občanského zákoníku – podrobný komentář k jednotlivým ustanovením včetně vybrané judikatury

160 Kč
Věcná břemena
Autor: 
Psutka Jindřich
Autor: 
Eliáš Karel
ISBN: 
978-80-7201-893-2
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 180 Kč
Sleva: 
11%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
1.
Edice: 
Zákony - komentáře
Rok vydání: 
2012
Počet stran: 
72

Autoři zpracovali pro praktické využití podrobný komentář k jednotlivým ustanovením občanského zákoníku, která upravují věcná břemena, doplněný vybranou důležitou judikaturou. U každého ustanovení je zároveň komentář k právní úpravě dané problematiky v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) účinném od 1. 1. 2014.
Platná právní úprava občanskoprávních vztahů se bude používat na všechny případy vzniklé do doby nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, samozřejmě pokud si strany nedohodnou, že již využijí novou občanskoprávní úpravu. Tyto dohody však nelze v praxi moc předpokládat s ohledem na zcela nové a daleko širší pojetí nové úpravy.
Výše uvedená situace naznačuje, že předkládaný podrobný komentář k platné úpravě věcných břemen bude v teorii i soudní praxi dobrým pomocníkem ještě řadu let a navíc získá čtenář pro srovnání představu, jak jsou konkrétní vztahy v této oblasti upraveny od 1. 1. 2014.