Vlastnictví bytů, správa domu a rozhodování ve společenství vlastníků. 134 otázek a odpovědí z praxe

202 Kč
Vlastnictví bytů, správa domu a rozhodování ve společenství vlastníků. 134 otáze
Autor: 
Čáp Jiří
ISBN: 
978-80-7357-669-1
EAN: 
9788073576691
Dostupnost: 
48 dní
Obvyklá cena: 225 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Wolters Kluwer (ASPI)
Rok vydání: 
2011
Počet stran: 
232

Vlastnictví bytů, činnost společenství vlastníků jednotek a správa domu, převody vlastnictví jednotek, práva a povinnosti vlastníků jednotek a vše, co s touto problematikou souvisí je z hlediska právní úpravy předmětem zákona o vlastnictví bytů. Současně vlastníci jednotek a společenství přicházejí do styku s řadou dalších zákonů - například občanským zákoníkem, katastrálními předpisy, stavebním zákonem apod.

Kromě toho je nutné znát právní úpravu převodů bytů či nebytových prostor z družstev do osobního vlastnictví.

Komplikovanost právní úpravy vlastnictví bytů i proto přináší značné množství otázek, na něž ne vždy lze najít odpověď v zákoně.

Tato publikace obsahuje nejčastěji pokládané dotazy v praxi, vybrané na základě poradenské činnosti autora a jeho participaci na odborných diskuzích a legislativní činnosti.

Čtenáři se v publikaci dozví například odpovědi na otázky z oblasti vzniku společenství vlastníků, rozhodování společenství vlastníků, řešení péče o společné části domu, dále také z oblasti převodů bytů do osobního vlastnictví a také z oblasti rozhodování společenství vlastníků atd.

Publikace je určena všem, kteří vlastní byt nebo jsou členy družstva, tedy nejen členům výborů společenství vlastníků či představenstev družstev. Je určena všem, kteří přistupují ke svému vlastnictví odpovědně a chtějí znát svá práva a povinnosti.