Výpovědní důvody z nájmu bytu

253 Kč
Výpovědní důvody z nájmu bytu
Autor: 
Hrubý Josef
Autor: 
kolektiv
Podnázev: 
komentář k ustanovením § 711 a § 711a občanského zákoníku
ISBN: 
978-80-7201-659-4
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 282 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
5. aktualizované
Edice: 
Praktické právnické příručky
Rok vydání: 
2007
Počet stran: 
192
Formát: 
A5
Poznámka: 

Podle stavu k 1.3.2007

Praktická příručka přináší podrobný výklad ustanovení § 711 a § 711a občanského zákoníku, které stanoví, z jakých důvodů může pronajímatel vypovědět nájem bytu, ať již s přivolením soudu nebo bez takového přivolení. Zvláštní pozornost je věnována právě těm novým ustanovením, která umožňují, aby pronajímatel vypověděl nájem i bez předchozího přivolení soudu.
Vyčerpávající komentář je doplněn přehledem veškeré dosavadní judikatury k výpovědi z nájmu bytu. Rozhodnutí jsou uváděna citací právní věty a výňatkem z odůvodnění, často je připojena vysvětlující poznámka.
Základem knihy je sice návod na aplikaci platné právní úpravy, autoři však připojili též několik úvah de lege ferenda.
V závěru knihy autoři upozorňují na úskalí, která soudní řízení o výpovědi z nájmu bytu přináší, a podávají několik praktických rad, jak se jich předem vyvarovat.