Vyučovací metody na vysoké škole

303 Kč
Vyučovací metody na vysoké škole
ISBN: 
¨978-80-247-4152-
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 349 Kč
Sleva: 
13%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Grada
Rok vydání: 
2012
Počet stran: 
288
Formát: 
17 x 24 cm

Praktická publikace uznávaných autorek je nepostradatelná pro mladé vysokoškolské učitele, kteří v průběhu svého studia neprošli soustavnou pedagogickou přípravou, ale ocení ji také zkušenější pedagogové, kterým nabídne mnoho cenných rad a zajímavých podnětů. Knížka je dále určena lektorům celoživotního vzdělávání a organizátorům e-learningových kurzů. Na českém trhu ojedinělá publikace přináší přehled tradičních i moderních metod včetně e-learningu. Čtenář bude s její pomocí schopen vypracovat sylabus vyučované disciplíny, definovat způsobilosti, které mají jeho studenti získat, i správně formulovat cíle disciplíny či e-learningového kurzu. Na základě toho pak dokáže funkčně aplikovat vyučovací metody podle adresátů i charakteru disciplíny a využívat různé typy hodnocení studentů.

Recenze

Publikace je zcela ojedinělou a originální prací vytvořenou pro české vysokoškolské prostředí. Její pojetí je na rozhraní odborné knihy a metodického průvodce v oblasti vysokoškolské didaktiky. Může plnit i funkci praktické příručky ke studiu dané problematiky, jak bývá obvyklé u amerických publikací, které se věnují pedagogické průpravě vysokoškolských učitelů.
Způsob zpracování problematiky je výjimečný tím, že integruje teorii, aplikaci a zkušenost a také propojuje obecnou didaktiku s didaktikou vysokoškolskou. Je didakticky fundovaný, přitom čtivý a obohacený o citáty, přehledové tabulky, obrázky. Obsahuje příklady a ilustrace. Text je strukturovaný, přehledný.
Publikaci považuji za hodnotné dílo po stránce odborné i způsobem zpracování. Zcela jistě přispěje k podpoře začínajících vysokoškolských učitelů, i těch, kteří pociťují potřebu pedagogických znalostí. Zároveň je významným příspěvkem k rozvoji vysokoškolské pedagogiky/didaktiky a obohacením českého knižního fondu, který je chudý na publikace z tohoto oboru.
Doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání