Vzory rozhodnutí a úkonů soudů

1,260 Kč
Vzory rozhodnutí a úkonů soudů
Autor: 
Škárová Marta
Podnázev: 
všech tří stupňů v občanském soudním řízení
ISBN: 
978-80-7201-728-7
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 1400 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
3. podstatně přepracované a doplěné
Edice: 
Praktické právnické příručky
Rok vydání: 
2008
Počet stran: 
1152
Formát: 
A5
Poznámka: 

Podle stavu k 1.10.2008

Kniha zahrnuje vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů ve všech agendách (včetně exekučního a insolvenčního řízení), s výjimkou řízení trestního. Jedná se tedy o soudní rozhodnutí, včetně rozhodnutí ve věci samé a o úkony soudů, například usnesení, vyrozumění, potvrzení apod. Předchozí vydání se stala významným pomocníkem v práci soudců, vyšších soudních úředníků a pracovníků soudních kanceláří při praktickém výkonu jejich funkcí. Zájem byl i ze strany advokátů a všech dalších účastníků soudních řízení, protože jim kniha pomáhala při formulaci jejich procesních návrhů vůči soudům. Ocenili ji i notáři při dědickém řízení. Toto, již třetí vydání převzalo část vzorů z vydání předchozích. S ohledem na změny v občanském právu hmotném i procesním, pracovním, rodinném a v řízení správním, k nimž došlo od roku 2002, tj. od předchozího vydání, autoři provedli rozsáhlou aktualizaci a doplnění o vzory nové. Zařazeny jsou i frekventované podstatné vzory vypracované Ministerstvem spravedlnosti.
Vzory jsou řazeny podle ustanovení občanského soudního řádu a jsou orientačně rozděleny do kapitol a podkapitol jak podle stupně soudu, tak podle druhu řízení.
Právní stav, který vzory reflektují, je 1. říjen 2008.