Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU

390 Kč
Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybra
ISBN: 
978-80-7400-740-8
EAN: 
9788074007408
Dostupnost: 
6 dní
Obvyklá cena: 390 Kč
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
C. H. Beck
Rok vydání: 
2019
Počet stran: 
160

Publikace pojednává o rovném zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích. Přestože se jedná o problematiku významnou, nemá v České republice dlouhou tradici a není ani častým předmětem řešení před českými soudy. Též z tohoto důvodu může být pro tuzemskou legislativu i aplikační praxi zajímavé srovnání, jak se s ní nakládá v jiných členských státech Evropské unie, které mají s jejím řešením delší a bohatší praxi. Uvedená problematika je tak rozebírána z pohledu české, německé a španělské právní úpravy a relevantní judikatury národních soudů a zasazena do příslušného mezinárodněprávního a unijněprávního rámce, včetně rozboru aktuální judikatury Soudního dvora EU.
Autorka se také zamýšlí nad českou právní úpravou této problematiky de lege ferenda a přináší řadu podnětů a návrhů do budoucna.Publikaci ocení jak soudci, zabývající se danou agendou, tak i advokáti a další odborníci, kteří se specializují na pracovněprávní tematiku, diskriminaci či vztahy mezi lidmi, zaměstnavatelé, odboroví funkcionáři a v neposlední řadě všichni ti, jež toto vysoce aktuální téma zajímá.