Základy klinické obezitologie

536 Kč
Základy klinické obezitologie
Autor: 
Hainer Vojtěch
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
978-80-247-3252-7
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 639 Kč
Sleva: 
15%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Grada
Vydání: 
2. doplněné a přepracované
Rok vydání: 
2011
Počet stran: 
464

Publikace přináší současný pohled na obezitu jako na komplexní nemoc, která v posledních desetiletích nabyla charakteru celosvětové epidemie se závažnými zdravotními a sociálně-ekonomickými dopady. Čtenář se seznámí jak s epidemiologií a etiopatogenezí obezity, tak se současnými postupy v diagnostice, léčbě a prevenci obezity. Autorský kolektiv tvoří lékaři a vědci, kteří jsou uznávanými odborníky v oboru u nás i ve světě. Někteří z nich se významně podíleli na tvorbě evropských doporučení pro léčbu obezity.