Základy práva. O právu, státě a moci

461 Kč
Základy práva - O právu, státě a moci
ISBN: 
978-80-7357-407-9
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 513 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Wolters Kluwer (ASPI)
Vydání: 
2. aktualizované a doplněné
Rok vydání: 
2009
Počet stran: 
456
Související informace: 

Tato kniha je o právu a o státě (o moci zákonodárné, výkonné a soudní) a o těch odvětvích práva, se kterými nejčastěji může každý člověk přijít do kontaktu.
Jde o druhé, aktualizované vydání. V částech I. až III., věnovaných obecným otázkám státu a práva a ústavnímu systému České republiky, se proto promítají nejen ohlasy čtenářů na vydání první, ale jsou zde zohledněny i nejčastější dotazy, se kterými se autor setkává při svých přednáškách pro neprávníky. V části IV., zabývající se vybranými otázkami platného práva České republiky, jsou pak zohledněny všechny podstatné změny, ke kterým v těchto oblastech došlo do konce roku 2008. V této části knihy čtenáři naleznou i stručné informace o nejdůležitějších legislativních záměrech pro léta následující.