Základy speciální chirurgie

996 Kč
Základy speciální chirurgie
Autor: 
Pafko Pavel
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
9788072624027
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 1200 Kč
Sleva: 
17%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2008
Počet stran: 
385
Formát: 
195x280 mm
Související informace: 
Poznámka: 

Koedice GALÉN - KAROLINUM; ISBN Karolinum 978-80-246-1451-9

Nová celostátní učebnice určená pro studenty všeobecného i zubního lékařství přehledně seznamuje se základy speciální chirurgie. Je členěna podle jednotlivých subspecializací chirurgie (např. chirurgie ústní, čelistní a obličejová, kardiochirurgie, cévní chirurgie, neurochirurgie, traumatologie, plastická chirurgie, pediatrická chirurgie, transplantace orgánů), v závěru každé kapitoly jsou zařazeny kontrolní otázky k ověření znalostí.

Obsah:

1. Chirurgie ústní, čelistní a obličejová (Jiří Mazánek)

1.1. Kraniofaciální deformity

1.2. Čelistní anomálie

1.3. Traumatologie orofaciální soustavy

1.4. Kolemčelistní záněty

1.5. Choroby slinných žláz

1.6. Cysty orofaciální oblasti

1.7. Onemocnění mízních uzlin

1.8. Choroby čelistního kloubu

1.9. Nádory orofaciální oblasti

2. Krk (Jaroslav Vyhnánek, Pavel Pafko)

2.1. Vrozené cysty a krční píštěle

2.2. Torticollis - caput obstipum

2.3. Syndrom horní hrudní apertury

2.4. Onemocnění mízních uzlin

2.5. Epulis - obrovskobuněčný osteoklastom

2.6. Štítná žláza

2.7. Příštítná tělíska

2.8. Tracheostomie

3. Jícen a bránice (Miloslav Duda)

3.1. Jícen

3.2. Bránice

4. Žaludek a duodenum (Přemysl Šmejkal)

4.1. Vředová choroba

4.2. Volvulus žaludku

4.3. Syndrom Malloryho-Weisse

4.4. Hemoragická gastroduodenitida

4.5. Hyperplazie sliznice

4.6. Benigní nádory žaludku

4.7. Gastrointestinální stromální tumor

4.8. Lymfom žaludku

4.9. Karcinom žaludku

4.10. Operační techniky

5. Tenké střevo (Zbyněk Vobořil)

5.1. Meckelův divertikl

5.2. Morbus Crohn

5.3. Benigní nádory

5.4. Karcinoid

5.5. Maligní nádory

5.6. Syndrom krátkého střeva

6. Tlusté střevo a konečník (Luboš Holubec)

6.1. Divertikulární choroba tlustého střeva

6.2. Colitis ulcerosa

6.3. Tuberkulóza tlustého střeva

6.4. Megakolon

6.5. Benigní nádory tračníku

6.6. Kolorektální karcinom

6.7. Karcinom anorekta

6.8. Nenádorová onemocnění řitě a konečníku

7. Žlučník, žlučové cesty a játra (Jan Schützner, Vladislav Třeška)

7.1. Žlučník

7.2. Žlučové cesty

7.3. Játra

8. Slinivka břišní (Svatopluk Adámek)

8.1. Úrazy pankreatu

8.2. Pankreatitida

8.3. Pseudocysty pankreatu

8.4. Nádory exokrinního pankreatu

8.5. Nádory endokrinního pankreatu

8.6. Transplantace pankreatu

9. Náhlé příhody břišní (Pavel Pafko)

9.1. Obecná část

9.2. Speciální část

10. Kýly (Petr Vlček, Jiří Korbička, Jan Žák)

10.1. Tříselné kýly

10.2. Femorální kýly

10.3. Zvláštní formy kýl v oblasti malé pánve

10.4. Kýly břišní stěny

10.5. Vnitřní kýly

11. Mediastinum (Michael Dlouhý)

11.1. Ezofagorespirační píštěl

11.2. Poranění srdce

11.3. Poranění velkých cév

11.4. Poranění ductus thoracicus

11.5. Záněty mediastina

11.6. Mediastinální emfyzém

11.7. Syndrom horní duté žíly

11.8. Nádory mediastina

11.9. Cysty mediastina

12. Pleura, hrudní stěna (Jan Schützner)

12.1. Patologické stavy pleury a pleurální dutiny

12.2. Hrudní stěna

13. Plíce (Pavel Pafko)

13.1. Absces

13.2. Mykózy

13.3. Bronchiektázie

13.4. Tuberkulóza

13.5. Průdušnice

13.6. Primární a sekundární plicní nádory

13.7. Plicní operace

14. Mléčná žláza (Pavel Jandík)

14.1. Benigní onemocnění mléčné žlázy

14.2. Phyllodes nádory mléčné žlázy

14.3. Karcinom ženské mléčné žlázy

14.4. Méně obvyklé maligní nádory

15. Kardiochirurgie (Jan Dominik)

15.1. Operace na zavřeném srdci

15.2. Operace na otevřeném srdci

15.3. Operační přístupy v srdeční chirurgii

15.4. Ischemická choroba srdeční

15.5. Chlopenní srdeční vady

15.6. Anuloaortální ektázie

15.7. Disekce hrudní aorty

15.8. Podpůrné srdeční systémy

15.9. Vrozené srdeční vady

15.10. Reoperace v kardiochirurgii

15.11. Nejdůležitější hemodynamické hodnoty

16. Cévní chirurgie (Vladislav Třeška)

16.1. Ischemická choroba dolních končetin

16.2. Diabetická noha

16.3. Stenózy a uzávěry viscerálních tepen

16.4. Onemocnění větví aortálního oblouku

16.5. Syndrom horní hrudní apertury

16.6. Aneuryzma břišní aorty

16.7. Aneuryzma periferních tepen

16.8. Vaskulitidy

16.9. Vazokonstrikční onemocnění

16.10. Poranění cév

16.11. Compartment syndrom

16.12. Akutní tepenné uzávěry

16.13. Varixy dolních končetin

16.14. Hluboká žilní trombóza

16.15. Hluboká žilní insuficience

16.16. Lymfedém

16.17. Lymfangiom

17. Urologie (František Záťura)

17.1. Vyšetření

17.2. Vrozené anomálie

17.3. Infekce

17.4. Urolitiáza

17.5. Nádory

17.6. Urologická traumatologie

17.7. Poruchy mikce

17.8. Náhlé urologické příhody

18. Neurochirurgie (Jiří Náhlovský)

18.1. Úrazy hlavy

18.2. Úrazy páteře a míchy

18.3. Úrazy periferních nervů

18.4. Degenerativní onemocnění páteře

18.5. Nádorová onemocnění CNS

18.6. Cévní léze CNS

18.7. Zánětlivé léze CNS

18.8. Vrozené a vývojové vady CNS, hydrocefalus

18.9. Bolestivé syndromy, léčba bolesti

18.10. Jiné léze léčitelné chirurgicky, funkční neurochirurgie

19. Traumatologie (Pavel Mach, Michal Mašek, Martin Krbec)

19.1. Horní končetina

19.2. Dolní končetina

19.3. Pánev a acetabulum

19.4. Páteř

20. Ortopedie (Pavel Janíček)

20.1. Vrozené vady

20.2. Kostní nekrózy

20.3. Metabolická a hormonální onemocnění

20.4. Zánětlivá onemocnění

20.5. Porodní obrny a neurologické afekce

20.6. Statické deformity dolních končetin

20.7. Páteř

20.8. Muskuloskeletální tumory

20.9. Degenerativní kloubní onemocnění

20.10. Kloubní alloplastiky

20.11. Artroskopie

21. Plastická chirurgie (Jiří Veselý, Jitka Vokurková, Tomáš Mrázek)

21.1. Replantační chirurgie

21.2. Cévní tumory a malformace

21.3. Rozštěpové vady obličeje

21.4. Porucha vývoje a tvaru boltce

21.5. Maligní tumory hlavy a krku

21.6. Léčba parézy n. facialis

22. Pediatrická chirurgie (Jiří Šnajdauf, Richard Škába)

22.1. Deformity hrudníku

22.2. Onemocnění plic

22.3. Tumory a pseudotumory mediastina

22.4. Choroby jícnu

22.5. Brániční kýly

22.6. Defekty stěny břišní

22.7. Vrozené vady trávicí trubice

22.8. Získané choroby trávicí trubice

22.9. Choroby jater a žlučových cest

22.10. Neuroblastom

22.11. Nefroblastom - Wilmsův nádor

23. Transplantace orgánů (Robert Lischke)

23.1. Základní terminologie

23.2. Odběr orgánů

23.3. Imunologie

23.4. Imunosupresivní terapie

23.5. Kontraindikace transplantace

23.6. Komplikace po transplantaci

23.7. Transplantace srdce

23.8. Transplantace plic

23.9. Transplantace jater

23.10. Transplantace pankreatu

23.11. Transplantace ledviny

Seznam zkratek

Rejstřík